OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA

Pred nami je mesec oktober, ki nas še prav posebej vabi k molitvi rožnega venca, Lepo povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, ko bomo pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni.

 

NEDELJSKE SVETE MAŠE V LEMBERGU OB 8.00 URI

Od prihodnje nedelje dalje bodo nedeljske svete maše v Lembergu ob 8.00 uri in ne več ob 8.30 uri.

 

SVETE MAŠE OB ČETRTEKIH

Od tega četrtek dalje bodo svete maše ob četrtkih ob 16. uri.

 

PRIČETEK UVAJALNEGA LETA ZA BODOČE BOGOSLOVCE

V tednu, ki je pred nami bodo med nas prišli fantje, sedem jih je, ki so v sebi čutijo duhovni poklic. V tem letu, ko bodo med nami, bodo še bolj prepoznavali svojo poklicanost, zato je to leto namenjeno razločevanju in še jasnejšemu spoznanju duhovnega poklica. Želimo jim dobrodošlico in lepo počutje med nami. Povabljeni vsi, da jih z molitvijo podpremo pri njihovem prepoznavanju duhovne poklica.

 

PRVI ČETRTEK

Četrtek je prvi v mesecu, pol ure pred sveto mašo povabljeni k molitvi za duhovne poklice pred izpostavljenim Najsvetejšim in k sveti maši. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVI PETEK

Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k molitvi pred Najsvetejše in sveti maši.

 

PRVA NEDELJA: Nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjene za potrebe župnije. Bog povrni za vsak dar.

 

SREČANJE SATEJŠIH, BOLNIH IN ONEMOGLIH

Župnijska Karitas vabi starejše, bolne in onemogle na skupno srečanje prihodnjo nedeljo na Sladko Goro. Ob 14.30 bo priložnost za sveto spoved in ob 15.00 sveta maša. Lepo povabljeni. Če kdo nima prevoza naj sporoči.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu čistijo in krasijo cerkev verniki in njeno okolico verniki iz Nove vasi in Pijov