VEROUK: V četrtek imajo verouk 7., in 8. razred.

 

NAŠI RAJNI: Umrla je Ana Zupanc iz Polžanske Gorce. Pogrebna sveta maša in pogreb bosta v torek ob 15. uri. Spomnimo se rajne v molitvi.

 

PIPRAVA VEROUČENCEV: V soboto, od 16.30 do 18.00 imajo otroci od 1. do 6. razreda priprave za teden družine. Otroci 1. in 2 razreda naj s seboj prinesejo delovne zvezke in peresnice.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Vsak petek v postnem času, bomo sveto mašo pričeli z molitvijo križevega pota.

 

KRIŽEV POT K SV. ROKU V ŠMARJU: Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k molitvi križevega pota med kapelami k sv. Roku v Šmarju.

 

ROMANJE PO POTEH SV. JANEZA PAVLA II. – POLJSKA: V času od četrtka 23. (odhod je ob 22. uri) do ponedeljka 27. aprila, povabljeni na romanje po poteh sv. papeža Janeza Pavla II – Poljska. Romarska pot bo vodila v Auswitz, Čentsahovo – Marijino romarsko središče Poljske, Krakov, kalvarija Zebrovska in Wadowice.

 

ŽUPNIJSKA KARITAS (ŽK) SLADKA GORA V LETU 2019

Sodelavci ŽK Sladka Gora smo se v lanskem letu sestali na 10 rednih srečanjih. Skozi vse leto smo se udeleževali izobraževanj, delavnic, seminarjev, duhovnih vaj in romanja za sodelavce, vse v organizaciji Škofijske Karitas (ŠK) Celje. V župniji smo aktivno sodelovali/organizirali delavnice, srečanja, obiskovali starejše jubilante. Posebej velja izpostaviti praznovanje tedna družine v marcu, srečanje zakoncev jubilantov v maju, romanje na Brezje v juliju, srečanje starejših in invalidov v oktobru in Miklavževanje v decembru.

Največ prostovoljnih ur (vseh skupaj 802) smo sodelavci namenili ljudem v stiski v župniji in izven nje ter sodelovanju pri različnih dogodkih v okviru Župnije Sladka Gora. Z materialno pomočjo, svetovalnimi pogovori, obiski in dostavo hrane smo z vsemi prejemniki ohranjali njihovo dostojanstvo in neposreden stik. Pri svojem delu smo se povezovali z župnijo, patronažno službo, Centrom za socialno delo, šolo, lokalno skupnostjo. Posebej velja zahvala vsem udeležencem delavnic za njihove prostovoljne ure, voljo in talente. Vse skupaj so stkali v prekrasne spominke, adventne venčke in druge pozornosti za farane, jubilante, romarje…

Med uporabnike smo razdelili hrano, prejeto iz Sklada za materialno pomoč ogroženim ES: 190 kosov moke, 864 kosov mleka, 145 kosov špagetov, 137 kosov polžkov, 162 kosov riža, 225 kosov olja, 241 pločevink fižola ter 251 pločevink pelatov. Iz lastnih sredstev ŽK Sladka Gora smo sofinancirali nakup Velikonočnih (20) in Božičnih paketov (25). S strani Škofijske Karitas smo prejeli in razdelili še: 144 kosov ABC kremnih sirov, 84 kosov različnih paštet, 21 kosov detergenta, 45 baget (dopeka) in okoli 300 kg jabolk.

ŽK Sladka Gora je na zahvalne nedelje prejela okoli 50 kg darovane hrane (krompir, testenine, moka, kava, sladkor, olje, riž ter vložnine).

V akciji »Otroci nas potrebujejo« smo razdelili 16 kompletov šolskih potrebščin.

Pomoč v hrani in higienskih potrebščinah je prejelo 13 družin (49 članov), 11 starejših in 12 posameznikov. Dvema družinama smo sofinancirali letovanje na morju, starejše jubilante smo obiskali na domu, nekaj njih tudi v domovih za starejše. Daril iz Miklavževega koša se je razveselilo 120 otrok.

Vsi prihodki ŽK Sladka Gora v letu 2019 so znašali 3.825,33 EUR (od tega je najvišji znesek prispevek lastne udeležbe za romanje na Brezje). Odhodki skupaj so znašali 3.193,75 EUR (108,64 EUR stroški delovanja ŽK, 2.122,64 EUR pomoč starejšim, všteto romanje na Brezje in 383,72 EUR pomoč družinam, 41,65 EUR sofinanciranje letovanja za dve družini, 379,97 EUR sofinanciranje Miklavževega koša, 102 EUR pomoč posameznikom ter stroški svečk in 96,78 EUR material za adventne venčke). Stanje finančnih sredstev na dan 31.12.2019 je znašalo 631,58 EUR.

Vsebinsko in finančno poročilo za preteklo leto smo pregledali in sprejeli na Občnem zboru ŽK Sladka Gora v 2. 3. 2020 ter ga v zahtevanem roku oddali Škofijski Karitas Celje.

Sodelavke in sodelavci Karitas pri svojem delu srečamo mnogo stisk, osebnih potrtosti, tudi solz, torej različne obraze stisk, ki nas želijo spomniti, da je Karitas tudi to, kar včasih pozabimo, spregledamo ali si sploh ne mislimo. Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujemo vsem donatorjem za kakršno koli pomoč, posebej še posameznikom, ki ste podpirali naše poslanstvo skozi vso leto, pa tudi prejemnikom pomoči za vsako hvaležnost, stisk roke, objem, … ki jo čutimo na obisku pri vas. Zahvala tudi g. dekanu Tadeju Linasiju za vso pomoč, spremljanje in podporo pri delovanju Župnijske Karitas Sladka Gora.

 

VOLITVE ČLANOV V ŽPS: Pripravljamo se na izbor članov Župnijski pastoralni svet, ki bo v nedeljo 22. marca. Vsak kristjan, ki je dopolnil 16 let, lahko na listek napiše tri ljudi, ki jih prelaga za člane ŽPS iz svoje vasi ali dela župnije kjer živite. Ne izpolnite celega lista, ampak samo tisti del, ker je napisana vas kjer živite. Prihodnjo nedeljo, 15. marca, bodo na voljo lističi na katere boste napisali dva predloga iz vašega dela župnije ali vasi, v nedeljo 22. marca, pa boste svoj listek oddali v Lembergu ali na Sladki Gori v cerkvi. Iz vsakega dela župnije bosta izvoljena dva predstavnika. Prosimo, da res pomagate pri izboru članov ŽPS, kajti čas v katerega stopa župnija prihodnjih pet let bo zelo pomemben za vse nas in župnijo.

 

PREVENTIVNI UKREPI V CERKVI ZARADI KORONA VIRUSA: Do nadaljnjega bodo kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev izpraznjeni. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke. Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Dolge Gore.