LETO VERE

Evangelist Marko pripoveduje pretresljivo zgodbo o očetu, katerega sina učenci zaradi svoje nevere in nevere okolja niso mogli ozdraviti. Ko uvidi, da je ozdravljenje njegovega sina odvisno od njegove vere, goreče prosi zanjo: »Verujem, pomagaj moji neveri« (Mr 9,24).Vera je sodelovanje z Bogom, kajti Bog potrebuje našo vero, da je lahko navzoč v svetu in deluje v njem po nas. Jezus ne more nič narediti brez vere, kakor je velikokrat poudarjeno v evangelijih. Po drugi strani pa so vrata vere vedno odprta. Bog je odprl »vrata vere« (Apd 14,27), da so lahko tudi pogani, se pravi vsi ljudje, vstopili v Božje kraljestvo. Vse se začne z vero, a Bog nam jo naklanja, če zanjo prosimo.

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … Vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.

VEČERNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI

Danes popoldne ob 15. uri, lepo vabljeni k večernicam k Slomškovi kapeli na Pijovce.

OTROŠKI CERKVENI PEVSKI ZBOR

Vaje otroškega Cerkvenega pevsekgazbora bodo v tem tednu izjemoma v četrtek ob 17. uri. Lepo vabljeni.

MISIJONSKA NEDELJA

Prihodnjo nedeljo, 21. oktobra, bomo v Cerkvi obhajali misijonsko nedeljo. To nedeljo se bomo še posebej spomnili vseh misijonarjev, ki širom sveta, oznanjajo in pričujejo za Kristusa in njegov evangelij

Zato bo tudi vaš dar, ki ga boste namenili pri sveti maši v nedeljo, namenjen za misijone. Zelo vam priporočam in se vam zahvaljujem za vsak vaš dar.

OBISK DMJANA RATAJCA IN OTROŠKEGA PEVSKEGAZBORA

Prihodnjo nedljo bo v župnijski cerkvi ob 10.30 uri maševal naš rojak Damjan Ratajc, med mašo pa bo prepeval otroki pevski zbor iz Št. Pavla (Prebold). Povabljeni k sv. maši.

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU

Prihodnjo nedeljo bo pri sv. Lovrencu zahvalna nedelja ob 11.30 uri. Lepo vabljeni.

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

»Juda Makabejec je napravil  nabirko od moža do moža in poslal v Jeruzalem približno dva tisoč srebrnih drahem, da bi se opravila daritev za greh. V tem je ravnal zelo lepo in plemenito, saj je mislil na vstajenje. Zakaj ko ne bi pričakoval, da bodo padli vstali, bi bilo odveč in nespametno moliti za mrtve.« (2 Mkb 12,43-44)

Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve. Sveče dogorijo, rože ovenijo, molitev pa ostaja in daje zagotovilo življenja pri Bogu.

Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v cerkvi ali pa osebno v zakristiji. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

Prosimo, da lističe z molitvenimi spomini oddate čim prej, da ne bomo namene pisali tik pred praznikom.

NAGROBNE SVEČE

V cerkvi so na voljo sveče za na grob. Cena ene je 1€. So malo drugačen, ker so okolju prijazne izdelave, brez plastike. Denar od njih pa je namenjen za Karitas, s katerim bodo pomagali družinam v stiski pri pripravi na zimo. Se priporočamo.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.