»Juda Makabejec je napravil  nabirko od moža do moža in poslal v Jeruzalem približno dva tisoč srebrnih drahem, da bi se opravila daritev za greh. V tem je ravnal zelo lepo in plemenito, saj je mislil na vstajenje. Zakaj ko ne bi pričakoval, da bodo padli vstali, bi bilo odveč in nespametno moliti za mrtve.« (2 Mkb 12,43-44)

Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve. Sveče dogorijo, rože ovenijo, molitev pa ostaja in daje zagotovilo življenja pri Bogu.

Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v cerkvi ali pa osebno v zakristiji. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

Prosimo, da lističe z molitvenimi spomini oddate čim prej, da ne bomo namene pisali tik pred praznikom.

NAGROBNE SVEČE

V cerkvi so na voljo sveče za na grob. Cena ene je 1€. So malo drugačen, ker so okolju prijazne izdelave, brez plastike. Denar od njih pa je namenjen za Karitas, s katerim bodo pomagali družinam v stiski pri pripravi na zimo. Se priporočamo.