LETO VERE

Papež v letu vere pravi: »Vera v Boga, ki je ljubezen in ki se je približal človeku tako, da se je utelesil in daroval samega sebe na križu, da bi nas odrešil in nam odprl vrata v nebo, na svetel način kaže, da samo v ljubezni obstaja polnost človeka.«  Medtem ko kulturne spremembe pogosto kažejo na mnoge oblike barbarstva, ki se dogajajo pod nalepko ”dosežki civilizacije”, pa vera zatrjuje, da se resnična človeškost nahaja na krajih, v gestah, časih in oblikah, kjer je človek spodbujen z ljubeznijo, ki izvira od Boga, se izraža kot dar, se kaže v odnosih, bogatih z ljubeznijo, sočutjem, pozornostjo in nesebičnim služenjem drugim. Kjer so oblast, posedovalnost, izkoriščanje in spreminjanje drugega v potrošniško blago iz lastnega egoizma, kjer je arogantnost vase zaprtega ‘jaz-a’, tam postane človek osiromašen, ponižan in iznakažen. »Krščanska vera, dejavna v ljubezni in močna v upanju, ne omejuje življenja, ampak ga človeči , v polnosti ga naredi človeškega,«.

Vera pomeni sprejeti to sporočilo, ki spreminja naše življenje, sprejeti razodetje Boga, ki nam da spoznati kdo je, kako deluje in kakšni so njegovi načrti za nas. Čeprav skrivnost Boga ostaja onkraj naših pojmov, razuma, obredov in molitev, smo vendarle zmožni poslušati njegovo besedo in sprejeti njegovo resnico. »To je čudo naše vere: Bog v svoji ljubezni v nas ustvari ustrezne pogoje, da lahko spoznamo njegovo Besedo. Bog sam, v svoji želji, da bi se razodel, vstopil z nami v stik, postal navzoč v zgodovini človeka, nas naredi sposobne poslušati ga in ga sprejeti.« Vrhunec razodetja Boga pa je učlovečenje Božjega Sina in njegova skrivnost smrti in vstajenja.

V letu vere vabljeni k bolj zavzeti osebni in družinski molitvi, ter k obisku svete maše ob nedeljah, paznikih in tudi med tednom.

 

ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI

Danes kristjani praznujemo zahvalno nedeljo, zato je prav, da pomislimo na vse tisto za kar moramo biti hvaležni Bogu in bližnjim. Nobena stvar na tem svetu ne more živeti in preživeti sama zase, tudi župnija ne. Zato se ob današnji zahvalni nedelji zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora in otroškega cerkvenega pevskega zbora. Še posebej zborovodjem, ki dajejo del sebe v to, da imamo lepa bogoslužja; bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem,  katehistinjama, mežnarju, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah pripravi drvi, delov v vinogradu in še marsikje. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki s svojimi darovi podpirate delovanje naše župnije.

Boga plačaj vsem, ki meni osebno ali g. Janezu storite kaj dobrega in skrbite za naju. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIHAELU

V nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Mihaelu ob 10. uri. Zaradi tega bo v župnijski cerkvi sv. maša ob 8.30 uri, v Lembergu pa v nedeljo sv. maše ne bo.

VEROUK: V tem tednu imamo verouk.

OBISK SV. MIKLAVŽA

Počasi se bliža sv. Miklavž.  Znamke lahko dobite v župnišču, pri verouku ali pa po mašah, pri go. Zlatki. Okvirna cena je 7 EUR. Vsekakor ne pozabite na prijavo.

MARIJANSKI KOLEDAR, STENSKI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so: Marijanski koledar za prihodnje leto (2€), listni koledar (0,50€) in Pratika (5€).

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.