LETO VERE

Govoriti o Bogu v družini

Družina je prednostni kraj govora o Bogu. Družina je namreč prva šola posredovanja vere novim generacijam. Starši so prvi glasniki Boga. Poklicani so odkriti to svoje poslanstvo in sprejeti odgovornost za vzgojo, odpirati zavest otrok za Božjo ljubezen, biti prvi katehisti in učitelji vere svojim otrokom. Pri tej nalogi je posebej pomembna čuječnost. Čuječnost pomeni izbrati prave trenutke, da se v družino vpelje pogovor o veri in se spodbuja zorenje kritičnega premišljevanja o številnih vplivih, katerim so podvrženi otroci. Nato je pomembno veselje. Sporočanje o veri mora biti vedno obarvano z veseljem. Velikonočno veselje, ki ne skriva resničnosti bolečine, trpljenja, napora, težav, nerazumevanja in same smrti, ampak zna ponuditi kriterije za pojasnjevanje vsega v luči krščanskega upanja. Dobro evangeljsko življenje je ravno ta zmožnost gledanja na vsako situacijo z Božjimi očmi. Pomembno je pomagati vsem družinskim članom pri razumevanju, da vera ni neko breme, ampak je vir globokega veselja, je dojemanje Božjega delovanja, prepoznavanje navzočnosti dobrega, ki ne ustvarja hrupa; to pomeni ponuditi dragocene smernice za dobro življenje. Družina mora biti prostor, kjer se uči biti skupaj, kjer se ureja kontraste medsebojnega pogovora. Gre za poslušanje in govorjenje, za razumevanje in ljubezen, za biti drug drugemu znamenje usmiljene Božje ljubezni.

 

ADVENTNI ČAS – ČAS PRIPRAVE NA BOŽIČ

Vstopamo zadnji del adventnega čas, zato smo še bolj spodbujeni in povabljeni k poglobljeni pripravi na božične praznike. K temu spada molitev osebna in družinska, obisk svete maše ob nedeljah in praznikih, pa tudi med tednom in adventna sveta spoved. Lepo vabljeni!

 

POTOVANJE MARIJINE PODOBE

Podoba Sladkogorske Matere Božje roma po domovih in družinah naše župnije. Lepo povabljeni, da jo sprejmete pod streho svojega doma. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Ona pa bo vse to izročila svojemu Sini, ki je naš Bog in Odrešenik. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše medsosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov

Razpored Marijine poti je sledeč:

16.12.2012,nedelja Irena Zvonar in Janez Topolovec Pijovci
17.12.2012 Lizika Fidler Pijovci 32a
18.12.2012 Ivan in Marija Novak Pijovci
19.12.2012 Štefanija Škorjanec Nova vas
20.12.2012 Ivan in Metka Kamplet Gradec
21.12.2012 Zalika in Ivan Pecko Polžanska Gorca
22.12.2012 Franc in Silva Lipuš Bobovo
23.12.2012,nedelja Družina Močnik Polžanska vas 17

 

VEROUK: V četrtek bo namesto verouka spoved za razrede od 4 do 9. razreda. Maša je ob 16. uri, takoj po maši pa bo spovedovanje, zato pridite za spoved takrat vsi ti razredi. Od 1. do 3. razreda pa je verouk kot običajno. V petek 8. in 9. razred nima verouka.

MARIJANSKI KOLEDAR, STENSKI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so: Marijanski koledar za prihodnje leto, listni koledar in Pratika.

VERSKI TISK

Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Vem, da je stiska in zato bo morda najlažje odpovedati verski tisk, pa vendar skušajmo ostati naročniki verskega tiska. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. Pregovor pravi: »Povej mi, kaj bereš in povem ti, kdo si«.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 83€ (do konca decembra, po novem letu 88€)

OGNJIŠČE: 27,75€

MISIJONSKA OBZORJA: 10€

PRIJATELJ: 10,50€

BOŽJE OKOLJE: 24€

Če bomo Družino plačali do konca meseca decembra, potem bo cena 83€, po novem letu pa bo 88€.

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za prostovoljni prispevek za Sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.