LETO VERE

Učlovečenje – nov način Božje navzočnosti med ljudmi

Nekaj popolno novega se je zgodilo z učlovečenjem. Iskanje Božjega obličja doživi preobrat, tokrat ga lahko vidimo: to je obličje Jezusa, Božjega Sina, ki je postal človek. V njem se izpolni pot razodetja Boga, ki se je začela s klicem Abrahama. On je polnost tega razodetja, ker je Božji Sin; v njem razodetje in tisti, ki se razodene, sovpadata. »Jezus nam pokaže obličje Boga in nam da spoznati ime Boga.« Pri zadnji večerji Jezus pravi: »Razodel sem tvoje ime ljudem« (Jn 17,6). Izraz ime Boga pomeni Bog kot tisti, ki je navzoč med ljudmi. Jezus predstavlja nov način Božje navzočnosti, kajti tisti, ki vidi njega, vidi Očeta. Krščanstvo je religija Božje besede, kot je trdil sv. Bernard. Vendar ne zapisane in neme besede, ampak učlovečene in žive Besede. Patristično izročilo to stvarnost izrazi s posebnim obrazcem: Jezus je Verbum abbreviatum – okrajšana in osnovna Beseda Očeta, ki nam je vse povedal o sebi. (Benedik XVI.)

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV

Smo v času molitvene osmine za edinost kristjanov. Vodilna misel letošnjega tedna za edinost med kristjani je: »Kaj Bog hoče od nas?« Žal smo se tudi kristjani skozi čase prepirali in delili, vsi pa vemo, da je bila Jezusova srčna želja preden je šel v trpljenje, smrt in vstajenje, da bi bili eno med seboj. Zato v tem času povabljeni k sveti maši in molitvi, saj bomo vsak dan premišljevali o edinosti med nami kristjani.

VEROUK

V tednu, ki je pred nami bo reden verouk za vse razrede. 8. in 9. razred imata v petek ob  16.30 uri.

VERSKI TISK

Mesec januar je mesec verskega tiska, zato vabimo k obnovitvi naročnine in tudi nove naročnike.

MAŠA PRI SV. BENEDIKTU

V petek bo ob 17. uri sveta maša pri sv. Benediktu.

NAŠI RAJNI

V preteklem tednu smo se poslovili od Štefanije Knuplež r. Bekuš, nazadnje stanujoče v Jarenini in Alojzija Cinglak iz Pečice. Spomnimo se ju v molitvi.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.