LETO VERE, »VERUJEM«  –  »VERUJEMO«

Kakšen je božji načrt za človeka?

Bog, ki je sam v sebi neskončno popoln in blažen, je po svojem načrtu iz čiste dobrote svobodno ustvaril človeka, da bi ga naredil deležnega blaženosti božjega življenja. Ob dopolnitvi časov je Bog Oče poslal svojega Sina kot Odrešenika in Zveličarja ljudi, ki so padli v greh. Sklical jih je v svoji Cerkvi, da po delovanju Svetega Duha postanejo njegovi posinovljeni otroci in dediči njegovega blaženega življenja.

HABEMUS PAPAM – IMAMO PAPEŽA FRANČIŠKA

Jorge Mario Bergoglio, član Družbe Jezusove, se je rodil 17. decembra 1936 v Argentini. Leta 1998 je bil imenovan za nadškofa Buenos Airesa. Kardinal je postal leta 2001. Dne 13. marca 2013 je bil izvoljen za 266. papeža Katoliške Cerkve. Petrov sedež je tako zasedel prvi jezuit in Neevropejec, ki si je izbral ime Frančišek.

Rodil se je v Buenos Airesu staršem italijanskega rodu. Po zaključku formacije v bogoslovju v Villa Devoto je 11. marca 1958 vstopil v Družbo Jezusovo. Licenciat iz filozofije je opravil na kolegiju Colegio Máximo San José in San Miguel, nato pa je poučeval književnost in psihologijo na dveh kolegijih, na Colegio de la Inmaculada v Santa Fe in na Colegio del Salvador v Buenos Airesu. Duhovniško posvečenje je prejel 13. decembra 1969. Nato je študiral na filozofski in teološki fakulteti v San Miguelu. Postal je tudi vzgojitelj novincev. Zaradi opaznih voditeljskih sposobnosti je bil med leti 1973 in 1979 provincial argentinskih jezuitov. Leta 1980 je bil premeščen v San Miguel, kjer je bil šest let rektor semenišča. Doktorski študij je opravil v Nemčiji, nato se je vrnil v domovino, kjer je služil kot spovednik in duhovi voditelj v Cordobi.

Kardinal Bergoglio je opravljal različne službe v rimski kuriji. Deloval je na Kongregaciji za kler, Kongregaciji za bogoslužje in disciplino zakramentov, Kongregaciji za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Bil je tudi član Komisije za Latinsko Ameriko in Papeškega sveta za družino.

Znan je bil po osebni skromnosti, zvestobi tradiciji zavezanosti socialni in družbeni pravičnosti.

Leta 2005 je bil kardinal Bergoglio izvoljen za predsednika Argentinske škofovske konference. Na to mesto je bil ponovno izvoljen leta 2008. Odločno se je zavzemal za življenje in je nasprotnik evtanazije. Ostro je nasprotoval argentinski vladi, ki je želela uzakoniti istospolne poroke, posvojitve otrok s strani homoseksualnih parov pa je označil kot diskriminacijo otrok.

GOD SV. JOŽEFA

V torek je praznik sv. Jožefa, moža Device Marije in Jezusovega rednika. Praznična sveta maša bo v župnijski cerkvi ob 8.30 uri. Lepo vabljeni.

CVETNA NEDELJA

Prihodnja nedelja je cvetna nedelja. Ta dan se spominjamo Jezusovega slavnega vhoda v mesto Jeruzalem, kjer so ga množice pozdravljale. Po tleh so pogrinjali kose blaga in ga z zelenjem in cvetjem pozdravljali, ter vzklikali: »Hozana, hozana, hozana, ki prihajaš v Gospodovem imenu.« V spomin na ta dogodek bomo blagoslovili zelenje. Zelenje bomo blagoslovili ob 8.30 uri pred cerkvijo v Lembergu in ob 10.30 v atriju gospodarskega poslopja in nato v procesiji vstopili v župnijsko cerkev, ter nadaljevali s sveto mašo med katero bomo prisluhnili branju pasiona to je poročilo o trpljenju Jezusa Kristusa. Zato v nedeljo vsi lepo vabljeni k blagoslovu zelenja in k sveti maši.

OLJČNE VEJICE

Za blagoslov zelenja bodo na voljo tudi oljčne vejice, ki jih boste lahko dobili pred cerkvijo. Prostovoljni dar zanje pa bo namenjen za mlado župnijo Blaženega Antona Martina Slomška v Celju. Hvala za vaš dar.

MATERINSKI DAN

V soboto lepo vabljeni k sv. maši ob 10. uri, ki jo pripravljajo naši veroučenci, ob bližajočem se prazniku vseh mater, pa tudi očetov. Lepo vabljeni.

VEROUK: V tem tednu je reden verouk. Za 8. in 9. razred v petek ob 18. uri.

POSTNE DELAVNICE: V ponedeljek ob 14. ure naprej vabljeni na postne delavnice na Sladko Goro.

SEJA ŽPS IN KLJUČARJEV

V četrtek ob 19. uri lepo vabim člane ŽPS in ključarje na srečanje v župnijsko dvorano. Pred nami so največji prazniki naše vere, zato prosim za vašo prisotnost, da se dogovorimo o poteku praznovanja.

POROČILO  O DELU ŽUP. KARITAS SLADKA GORA ZA LETO 2012

Župnijska Karitas Sladka Gora z voditeljico Zlatko Štunf šteje 9 rednih in 6 občasnih sodelavcev. Slednji pomagajo predvsem pri delitvi hrane in pri izvedbi delavnic. Skupaj s še drugimi prostovoljci, ki so aktivno sodelovali v t.im. »torkovih delavnicah« je bilo v lanskem letu opravljenih čez 700 prostovoljnih ur.

Sodelavci smo se običajno sestajali prvi ponedeljek v mesecu, kjer smo analizirali opravljeno delo in načrtovali aktivnosti.

V začetku februarja smo se udeležili duhovnega večera v Vrbju s patrom Robinom Schweigerjem iz jezuitske službe za begunce, kateri nas je povabil k uresničevanju pravičnosti v ljubezni. V februarju smo imeli tudi inšpekcijski nadzor v zvez z delitvijo hrane iz evropskih sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Letni občni zbor oz. Plenum Škofijske Karitas je bil v začetku meseca marca pri Sv. Jožefu v Celju s pomenljivim naslovom »Pravica naj teče kakor voda in pravičnost kakor vedno tekoč potok« (Am 5,24). Poudarek srečanja je bil, da organizacija Karitas postaja še bolj prepoznaven in verodostojen partner drugih vladnih in nevladnih socialnih in dobrodelnih organizacij, obenem pa krepi svojo evangeljsko identiteto in prepoznavnost. V marcu smo v delavnicah pripravili spominke za teden družine oz. materinski dan. V maju smo sodelavci z udeleženci delavnic pripravili spominke za srečanje zakoncev jubilantov in pomagali pri pogostitvi. Junija se je nekaj sodelavcev udeležilo romanja sodelavcev Škofijske Karitas in pripravljali smo se na vsakoletno romanje na Brezje. Kot že nekaj let, smo tudi minulo leto poromali z dvema avtobusoma. Po maši in okrepčilu smo ob poti proti domu imeli še večernice pri rojaku Damjanu Ratajcu v Polzeli. V jesenskem času smo se udeležili duhovne obnove v Vrbju s predavateljico Rozi Ternek in kasneje še z Marijo Čater ter klica dobrote v Celju. V novembru so mnoge ljudi v državi prizadele poplave, Tudi naša Karitas je prizadetim pomagala s hrano, oblačili, higienskimi potrebščinami, posteljnino, gospodinjskimi aparati.

Sicer pa smo v okviru prejete hrane iz sredstev Evropske skupnosti in nekaj kupljene iz lastnih sredstev Župnijske Karitas v času od marca 2012 do februarja 2013 razdelili 340 kg moke, 1140 l mleka, 270 kg špagetov in prav toliko polžkov, 450 kg riža, 138 l olja, 120 kg zdroba in 24 vreč praška. Razdelili smo tudi po 21 velikonočnih in božičnih paketov, ki jih je prejelo po 53 uporabnikov (9 družin, 9 starejših in 3 posamezniki). V akciji »šolske potrebščine« je le te le te prejelo 13 otrok na območju Župnije Sladka Gora.  V navedenem času smo hrano delili 4x, prejelo pa jo je 84 ljudi oz. 35 gospodinjstev.

V oktobru in v novembru smo se vključili v akcijo »Dar sveče«, ko smo s strani Škofijske Karitas naročili eko sveče in jih dali na voljo v cerkvi. Prodanih je bilo preko 1000 kosov sveč in preko te akcije je bilo 0,40 EUR po sveči v okviru Župnijske Karitas namenjeno za socialno šibke v župniji.

Na letošnjem prvem srečanju v začetku meseca februarja smo pregledali opravljeno delo v letu 2012 in nekoliko načrtovali aktivnosti za letošnje leto. V okviru Škofijske Karitas vas povabimo, da postne petke preživite čim bolj skromno, prihranjena sredstva pa po svojih zmožnostih darujete za župnijsko ali Škofijsko Karitas.

Že v marcu se bodo začele »torkove delavnice«, kjer bomo pripravili spominska darila za materinski dan oz. teden družine in za letošnje zakonce jubilante, sodelovali pa bomo tudi v velikonočnih delavnicah veroučencev. Tudi za letošnje romanje na Brezje je že rezerviran termin po 20. juniju. Točne datume za romanje in vse naštete dogodke pa boste zasledili v  Sladkogorskem listu.

Na koncu lepa hvala dekanu in župniku g. Tadeju Linasiju, ki nas pri delu podpira, kakor tudi vsem rednim in občasnim sodelavcem ter vsem dobrotnikom.

Sodelavci ŽK Sladka Gora