PRAZNIK BL. A. M. SLOMŠKA

V torek je praznik bl. A. M. Slomška. Lepo povabljeni na Ponikvo, Slomškovo rojstno župnijo. Ob 18. uri bo pohod iz Sloma k župnijski cerkvi, kjer bo ob 19. uri sveta maša. Lepo povabljeni.

 

SLOMŠKOV DAN NA PONIKVI

V soboto 28. septembra bo na Ponikvi srečanje katoliških učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev. ob 10. uri bo sv. maša, po njej pa srečanje v osnovni šoli na Ponikvi.

 

VEROUK

V tem tednu, ki je pred nami začenjamo z letošnjim veroukom. Če še kdo nima knjig ali se še kdo ni vpisal v prvi razred, prosim to storite pri verouku v tem tednu. Vsi smo povabljeni in sprejeli odgovornost pri verski vzgoji otrok. Nujno je, da verouk povežemo z nedeljsko sveto mašo. Zato prosim, vzemite verouk in sveto mašo bolj resno kot se kaže do sedaj. Še posebej tisti, ki se boste pripravljali na prvo sveto obhajilo in na sveto birmo.

Z veroukom bomo pričeli v četrtek 26. septembra od 1. do 6. razreda. Za 7. in 8. razred pa bo verouk ob petkih od 27. septembra.

Po razredih:

Vsak drugi četrtek:

1. razred – 15.30 do 17.00

2. razred – 17.00 do 18.30

3. razred – 16.00 do 17.15

4. razred – 15.00 do 16.00

5. razred – 17.15 do 18.30

6. razred – 18.30 do 19.30

Vsak drugi petek v mesecu:

7. in 8. razred – 17.00 do 18.00

9. razred in Mladinska skupina ob 18.00

 

MIHAELOVA NEDELJA

Prihodnja nedelja, 29. septembra, je Mihaelova nedelja. Sveta maša bo pri sv. Mihaelu ob 10.30 uri. Zato bo to nedeljo sveta maša v župnijski cerkvi ob 8.30 uri, v Lembergu sv. maše ne bo. Lepo povabljeni k sv. Mihaelu.

 

OBNOVA FASADE NA KAPELI

Nadaljujemo z obnovo kapele na Sladki Gori. Zato se še vedno obračam na vas s prošnjo za finančno pomoč, da po svojih močeh pomagate. 121 dobrotnikov je darovalo 12415€ za obnovo fasade na cerkvi. Bog  povrni za vsak dar. Svoj dar lahko darujete po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa tudi nakažete na tekoči račun župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Hvala vam za vašo pomoč in razumevanje, samo, če bomo držali skupaj, nam bo uspelo. Sladkogorska Mati Božja pa naj nas vodi skozi to obnovo.

 

SVETE MAŠE OB ČETRTKIH

Od tega naprej bodo sv. maše ob četrtkih ob 16. uri.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Sladke Gore in Pečice.