OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Smo v mesecu oktobru, ki nas vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.

 

DIAKONSKO POSVEČENJE

Prihodnjo nedeljo, 27. oktobra, ob 15. uri, bo v Novi Štifti pri Gornjem Gradu diakonsko posvečenje. V diakona bodo posvečeni Ivan Hrastnik iz župnije Laško, Marko Rakun iz župnije Rečica ob Savinji in salezijanec Janeza Suhoveršnika. Ti bodo drugo leto posvečeni v duhovnike. Povabljeni, da molimo za duhovne poklice.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami, potrebna je tudi molitev. Molitven spomine lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

»MAJNŠA SVEČKA, ZA ČLOVEKA SREČA« SVEČE KARITAS

Ob prazniku vseh svetih in spominu vseh rajnih, ljudje grobove svojih rajnih še drugače uredijo. Ob teh praznikih prižgemo na grobovih sveč. Karitas nas ob tem vabi k akciji »Manjša sveča, za sočloveka sreča«. S tem ko boste kupili sveče Karitas, boste darovali za ljudi v stiski. Sveče so na voljo pri stranskih oltarjih v župnijski cerkvi in v Lembergu.

 

OBNOVA FASADE IN STREHE NA KAPELI

Nadaljujemo z obnovo fasade in strehe na kapeli na Sladki Gori. Zato se še vedno obračam na vas s prošnjo za finančno pomoč, da po svojih močeh pomagate. 124 dobrotnikov je darovalo 12775€. Bog  povrni za vsak dar. Svoj dar lahko darujete po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa tudi nakažete na tekoči račun župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Hvala vam za vašo pomoč in razumevanje, samo, če bomo držali skupaj, nam bo uspelo. Sladkogorska Mati Božja pa naj nas vodi skozi to obnovo.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Dolge Gore.