PRAZNIK VSEH SVETIH

Cerkev obhaja ta praznik že skoraj 1200 let. Kot razlog, zakaj je Cerkev uvedla ta praznik, navajajo vsaj dvoje. Prvi razlog je: število svetnikov je tako naraslo, da ni bilo več mogoče spominjati se vsakega posebej pri bogoslužju. Drugi razlog pa je ta: na praznik vseh svetnikov naj bi popravili, kar med letom na praznike svetnikov po nemarnosti opustimo.

Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov, ki so »utonili« v množici svetih.

Ta praznik je velik dan vere, upanja in ljubezni. To ni »dan mrtvih«, kot je bilo napisano na naših koledarjih  (in je na nekaterih še danes). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: »Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje!« Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Praznik vseh svetih je naš skupni praznik, praznik velike krščanske družine. Danes se, kot poje Cerkev v hvalospevu tega slovesnega praznika, »raduje poveličanja vseh svetih članov Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji v veri potuje obljubljeni sreči naproti.«

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nam vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.

VSI SVETI, 1. NOVEMBER

V petek je zapovedan praznik Vsi sveti, sveti maši v župnijski cerkvi bosta ob 8.30 in 10.30 uri. Zato lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Popoldne ob 14. uri bo v župnijski cerkvi molitev po namenu spominov, po njej pa blagoslov grobov. Zvečer ob 18. uri lepo vabljeni k molitvi rožnega venca za naše rajne v župnijsko cerkev.

VERNE DUŠE, 2. NOVEMBER

V soboto je spomin vseh vernih rajnih. Sveta maša bo ob 8.30 uri.

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Pred nami je praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej molimo za naše rajne. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami, potrebna je tudi molitev. Molitven spomine lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM

V četrtek, bo sv. maša ob 8. uri. Pol ure prej, ob 7.30, pa bo izpostavljeno Najsvetejše.Ta dan bom obiskal bolnike na domu.

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja. Zahvalna nedelja ima svoj pomen v tem, da vsaj enkrat na leto bolj zavestno spomnimo na to kar smo in kar imamo, da je vse Božji dar. Obhajanje zahvalne nedelje je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato bi vas povabil k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. V času maš ob zahvalnih nedeljah, v župnijski cerkvi, v Lembergu, pri sv. Mihaelu in sv. Benediktu, darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, sadje …). Nihče ne bo gledal kaj in koliko je kdo dal, pomembno je le, da to kar imamo delimo s tistimi, ki tega nimajo. Povabljeni, da darove prinesete v nedeljo k oltarju v župnijski cerkvi ali pri sv. Roku. To bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas pa bo poskrbela, da bodo darovi priši do ljudi v stiski.

»MAJNŠA SVEČKA, ZA ČLOVEKA SREČA« SVEČE KARITAS

Ob prazniku vseh svetih in spominu vseh rajnih, ljudje grobove svojih rajnih še drugače uredijo. Ob teh praznikih prižgemo na grobovih sveč. Karitas nas ob tem vabi k akciji »Manjša sveča, za sočloveka sreča«. S tem ko boste kupili sveče Karitas, boste darovali za ljudi v stiski. Sveče so na voljo pri stranskih oltarjih v župnijski cerkvi in v Lembergu.

OBNOVA FASADE IN STREHE NA KAPELI

Nadaljujemo z obnovo fasade in strehe na kapeli na Sladki Gori. Zato se še vedno obračam na vas s prošnjo za finančno pomoč, da po svojih močeh pomagate. 124 dobrotnikov je darovalo 12775€. Bog  povrni za vsak dar. Svoj dar lahko darujete po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa tudi nakažete na tekoči račun župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Hvala vam za vašo pomoč in razumevanje, samo, če bomo držali skupaj, nam bo uspelo. Sladkogorska Mati Božja pa naj nas vodi skozi to obnovo.

DAR ZA MISIJONE

Za misijone ste preteklo nedeljo darovali 283,60€. Bog povrni za vsak dar.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Sladke Gore in Pečice.