ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI

Danes kristjani praznujemo zahvalno nedeljo, zato je prav, da pomislimo na vse tisto za kar moramo biti hvaležni Bogu in bližnjim. Nobena stvar na tem svetu ne more živeti in preživeti sama zase, tudi župnija ne. Zato se ob današnji zahvalni nedelji zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora in otroškega cerkvenega pevskega zbora. Še posebej zborovodjem, ki dajejo del sebe v to, da imamo lepa bogoslužja; bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem,  katehistinjama, mežnarju, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah pripravi drvi, delov v vinogradu, obnovi kapele, postavitvi križa na pokopališču in še marsikje. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki ste v tem letu s svojimi darovi pomagali pri obnovi fasade na župnijski cerkvi in obnovi kapele na Sladki Gori, ter tudi drugače s svojimi darovi podpirate delovanje naše župnije.

Boga plačaj vsem, ki meni osebno ali g. Janezu storite kaj dobrega in skrbite za naju. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIHAELU

V nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Mihaelu ob 10.30 uri. Zaradi tega bo v župnijski cerkvi sv. maša ob 8.30 uri, v Lembergu pa v nedeljo sv. maše ne bo.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Zahvalna nedelja ima svoj pomen v tem, da vsaj enkrat na leto bolj zavestno spomnimo na to kar smo in kar imamo, da je vse Božji dar. Obhajanje zahvalne nedelje je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato bi vas povabil k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. V času maš ob zahvalnih nedeljah, v župnijski cerkvi, v Lembergu, pri sv. Mihaelu in sv. Benediktu, darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, sadje …). Nihče ne bo gledal kaj in koliko je kdo dal, pomembno je le, da to kar imamo delimo s tistimi, ki tega nimajo. Povabljeni, da darove prinesete v nedeljo k oltarju v župnijski cerkvi ali podružnični cerkvi. To bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska in škofijska Karitas pa bo poskrbela, da bodo darovi priči do ljudi v stiski.

 

VEROUK

V tem tednu imamo verouk.

 

MARIJANSKI KOLEDAR, STENSKI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so: Marijanski koledar za prihodnje leto (2€), listni koledar (0,65€) in Pratika (5,20€).

 

OBNOVA FASADE IN STREHE NA KAPELI

Nadaljujemo z obnovo fasade in strehe na kapeli na Sladki Gori. Zato se še vedno obračam na vas s prošnjo za finančno pomoč, da po svojih močeh pomagate. 128 dobrotnikov je darovalo 13.115€. Bog  povrni za vsak dar. Svoj dar lahko darujete po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa tudi nakažete na tekoči račun župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Hvala vam za vašo pomoč in razumevanje, samo, če bomo držali skupaj, nam bo uspelo. Sladkogorska Mati Božja pa naj nas vodi skozi to obnovo.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.