ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. BENEDIKTU

V nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Benediktu ob 10.30 uri. Zaradi tega bo v župnijski cerkvi sv. maša ob 8.30 uri, v Lembergu pa v nedeljo sv. maše ne bo.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Zahvalna nedelja ima svoj pomen v tem, da vsaj enkrat na leto bolj zavestno spomnimo na to kar smo in kar imamo, da je vse Božji dar. Obhajanje zahvalne nedelje je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato bi vas povabil k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. V času maš ob zahvalnih nedeljah, v župnijski cerkvi, v Lembergu, pri sv. Mihaelu in sv. Benediktu, darujemo hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, sadje …). Nihče ne bo gledal kaj in koliko je kdo dal, pomembno je le, da to kar imamo delimo s tistimi, ki tega nimajo. Darove položimo k oltarju cerkve, tako bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska in škofijska Karitas pa bo poskrbela, da bodo darovi priši do ljudi v stiski.

 

MARIJANSKI KOLEDAR, STENSKI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so: Marijanski koledar za prihodnje leto (2€), listni koledar (0,65€) in Pratika (5€).

 

OBNOVA FASADE IN STREHE NA KAPELI

Nadaljujemo z obnovo fasade in strehe na kapeli na Sladki Gori. Zato se še vedno obračam na vas s prošnjo za finančno pomoč, da po svojih močeh pomagate. 126 dobrotnikov je darovalo 12995€. Bog  povrni za vsak dar. Svoj dar lahko darujete po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa tudi nakažete na tekoči račun župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Hvala vam za vašo pomoč in razumevanje, samo, če bomo držali skupaj, nam bo uspelo. Sladkogorska Mati Božja pa naj nas vodi skozi to obnovo.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.