ADVENT

Adventni čas nas pripravlja na božične praznike. Zato vas spodbujam in vabim k poglobljeni duhovni pripravi, ki naj vključuje več osebne in družinske molitve, bolj zavzeto sodelovanje pri bogoslužjih adventnih nedelj in seveda bol rednemu obisku svetih maš, še posebej priporočam in vabim k sveti spovedi.

 

DUHOVNA OBNOVA ZA ŽUPNIJSKE SODELVACE

V soboto, ob 17. uri, lepo povabljeni vsi župnijski sodelavci: člani ŽPS, ključarji, pevci, kraslilci in skrbniki za čistočo cerkve, na duhovno obnovo v veroučno učilnico v Šmarje pri Jelšah, ki jo bo vodil g. prodekan Alojz Kačičnik, po njej pa bo sv. maša in priložnost za sveto spoved. Duhovna obnova bo za sodelavce obeh župnij. Po sv. maši pa vabljeni na družabno srečanje v župnišče. Lepo vabljeni.

 

VEROUK

V tem tednu je reden verouk. V petek bo verouk za birmance ob 16.30 uri, pol ure prej kot običajno.

 

POTOVANJE MARIJINE PODOBE

S prvo adventno nedeljo bo podoba Sladkogorske Matere Božje poromala po domovih in družinah naše župnije. Lepo povabljeni, da jo sprejmete pod streho svojega doma. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Ona pa bo vse to izročila svojemu Sini, ki je naš Bog in Odrešenik. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše medsosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov

Razpored Marijine poti je sledeč:

15.12.2013,nedelja Jani in Zdenka Hudolin Dolga Gora
16.12.2013 Stanko Kamplet Gradec
17.12.2013 Družina Vodušek Polžanska Gorca
18.12.2013 Družina Lubej Bobovo
19.12.2013 Družina Majcen Polžanska vas
20.12.2013 Družina Gajšek Mestinje
21.12.2013 Nada Lupše Mestinje
22.12.2013 Irena Rupnik Mestinje
23.12.2013 Franc Štunf župnišče

 

VERSKI TISK

Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Vem, da je stiska in zato bo morda najlažje odpovedati verski tisk, pa vendar skušajmo ostati naročniki verskega tiska. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. Pregovor pravi: »Povej mi, kaj bereš in povem ti, kdo si«.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 89€

OGNJIŠČE: 27,50€

MISIJONSKA OBZORJA: 11€

PRIJATELJ: 11€

 

MARIJANSKI KOLEDAR, STENSKI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so Marijanski koledar, listni koledar in Pratika.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za prostovoljni prispevek za Sladkogorski list.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE IN KAPELE

Za letos so obnovitvena dela na fasadi župnijske cerkve in kapeli končana. Na župnijski cerkvi bo prihodnje leto dokončan kamniti portal pod zvonikom in okoli portala tudi fasada. Na kapeli pa prihodnje leto sledi še barvanje fasade in menjava oken. Zato se še vedno obračam na vas s prošnjo za finančno pomoč. 128 dobrotnikov je darovalo 13115€. Bog  povrni za vsak dar. Svoj dar lahko darujete po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa tudi nakažete na tekoči račun župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Hvala vam za vašo pomoč in razumevanje, samo, če bomo držali skupaj, nam bo uspelo. Sladkogorska Mati Božja pa naj nas vodi skozi to obnovo.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske Gorce in Gradca