BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Od kar sta župniji Sladka Gora in Šmarje povezani zaradi skupne pastoralne oskrbe, je bilo potrebno vsako leto božične blagoslove datumsko spreminjat in prilagajat. Zaradi tega smo skušali narediti dalnoročno razpored blagoslovov tako, da bodo blagoslovi v obeh župnijah lažje potekali. Tako bo blagoslov domov potekal v celoti in skupaj takoj po novem letu. Prosim vas za razumevanje. Priporočam se tudi za spremljevalce, da bo vse teklo lepo in blagoslovu primerno. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno uro prej, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priseli, povprašajte, če želi blagoslov doma. Bog lonaj pa tudi za vsak vaš dar, saj s tem podpirate naše delo v župniji in kralju.

 

Razpored blagoslovov:

Četrtek 2. januar: Topolovec, Krtince, Nova vas

Petek 3. januar: Pečica, Sladka Gora in Beli Potok

Sobota 4. januar: Dolga Gora

Nedelja 5. januar: Mestinje

Ponedeljek 6. januar: Mestinje

Torek 7. januar: Lemberg, Pijovci

Sreda 8. januar: Polžanska Gorca in Gradec

Četrtek 9. januar: Polžanska vas in Bobovo

Petek 10. januar: Ržiše, Jerovska vas