JEZUSOV KRST

Prihodnja nedelje je nedelja Jezusovega krsta, zato se bomo pri vseh nedeljskih mašah spomnili tudi našega krsta in obnovili krstne obljube.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslovov domov. Priporočam se tudi za spremljevalce, da bo vse teklo lepo in blagoslovu primerno. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno uro prej, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priseli, povprašajte, če želi blagoslov doma. Bog lonaj pa tudi za vsak vaš dar, saj s tem podpirate naše delo v župniji in kralju.

Razpored blagoslovov:

Nedelja 5. januar: Mestinje

Ponedeljek 6. januar: Mestinje

Torek 7. januar: Lemberg, Pijovci

Sreda 8. januar: Polžanska Gorca in Gradec

Četrtek 9. januar: Polžanska vas in Bobovo

Petek 10. januar: Ržiše, Jerovska vas

 

VERSKI TISK

Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. Če kod ne bo več naročnik, naj prosim pove.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za prostovoljni prispevek za Sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Dole Gore.