Z MARIJO SKOZI JUBILEJNO LETO » 260 LET ŽUPNIJSKE CERKVE«

V župnijski kroniki beremo: »dne, 21. junija, 1935, je bila slovesnost prvega sv. obhajila. Ker ga prejšnje leto ni bilo je pristopilo 80 otrok. Med molitvijo in pritrkavanjem zvonov so šli prvoobhajanci od šole  sprevodu v cerkev. Pri krstnem kanu so obnovili krstne obljube. Peli so po dolgem času na koru zopet šolarji. Slovesnost je posebno razveselila starše in na vse napravila globok vtis.«

 

POSTNI ČAS

Postni čas nas vabi k molitvi, osebni, družinski in skupni, k bolj rednemu obisku nedeljskega bogoslužja in molitvi križevega pota.

 

PRAZNIK SV. JOŽEFA

V sredo je praznik sv. Jožefa, Jezusovega rednika. Ta dan bo sv. maša v župnijski cerkvi ob 8.30 uri.

MATERINSKI DAN

V tednu družine, praznujemo tudi materniski in očetovski dan. Zato lepo vabljeni prihodnjo nedeljo ob 10.30 uri k sveti maši, ki jo bodo oblikovali veroučenci v čast vsem staršem. Popldne ob 16. uri, pa vabljni na Dolgo Goro, kjer tudi pripravljajo prirditev ob materinskem prazniku.

VEROUK:V tem tednu je reden verouk.

 

SV.  MAŠI V ČETRTEK IN PETEK

V četrtek in petek bosta sv. maši izjemoma ob 17. uri.

SREČANJE KLJUČARJEV IN GOSPODARSKEGA SVETA

V ponedeljek ob 19. uri, ključarji in člani župnijskega gospodarskega sveta lepo vabljeni na srečanje v župnišče.

SREČANJE ČLANOV ŽPS

V četrtek ob 19. uri, vabljeni člani ŽPS na srečanje v župnišče.

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE KARITAS SLADKA GORA ZA LETO 2013

Prostovoljno delo je osnovni način delovanja Karitas. Karitas deluje danes na mnogih področjih pomoči prebivalstvu ob naravnih nesrečah, ostarelim, otrokom, predvsem pa socialno šibkim. Tudi v Župnijski Karitas (ŽK) Sladka Gora, ki je začela delovati leta 2000, se trudimo slediti načelom te mednarodne organizacije za humanitarno pomoč rimokatoliške Cerkve. Naša ŽK šteje 9 rednih in 22 občasnih sodelavcev. Sodelavci smo se običajno sestajali prve ponedeljke v mesecu, kjer smo analizirali opravljeno delo in načrtovali aktivnosti. V lanskem letu smo tako pomagali socialno šibkim s hrano, obiskovali smo jubilante v župniji, organizirali in izvedli nekatere dogodke (delavnice, srečanje zakoncev jubilantov, sodelovanje z mladimi na različnih področjih, miklavževanje, itd.). Skupaj smo opravili preko 500 prostovoljnih ur.Skozi vse leto smo se udeleževali različnih dogodkov v okviru Škofijske Karitas (ŠK): izobraževanja na temo priprava poročila za prejšnje leto in občni zbor ŽK; srečanja sodelavcev, ki je potekalo v znamenju načrtovanja dela v letu 2013; predavanja socialne delavke ŠK Ljubljana Alenke Petek, kjer je bilo poudarjeno, da je pri karitativnem delu z ljudmi treba vedeti, da za vsakim človekom, ki prihaja po pomoč, stoji določena zgodba; letnega Plenuma ŠK, ki je bil v začetku marca pri Sv. Jožefu v Celju z naslovom »Če ne boste verovali, ne boste obstali«(Iz 7,9); romanja sodelavcev ŠK; predavanja prof. Janeza Srebota na temo Praktična psihologija in psihoterapija ter dvodnevnega seminarja na temo Verjamem vate, kot priprava na Teden Karitas v mesecu novembru 2013.

Delavnice so bile v spomladanskem in v jesenskem času, kjer smo pripravili spominke za »Teden družine« in »Srečanje zakoncev jubilantov«ter pomagali pri pogostitvi slednjih in izdelovali adventne venčke.

Za lansko romanje na Brezje k Mariji pomagaj smo napolnili dva avtobusa. Po maši in okrepčilu smo ob poti proti domu imeli večernice v Župniji Marijinega oznanjenja Marija Nazaret v Nazarju.

V poletnem času je preko ŠK odšel na letovanje en otrok iz naše župnije. Skozi vse leto zbiramo zamaške za tiste, ki potrebujejo pomoč za nakup proteze.

V okviru prejete hrane iz sredstev Evropske skupnosti in nekaj kupljene iz lastnih sredstev ŽK Sladka Gora smo v času od marca 2013 do februarja 2014 razdelili 300 kg moke, 1032 litrov mleka, 240 kg špagetov in prav toliko polžkov, 279 kg riža, 138 litrov olja, 240 kg zdroba in 24 vreč praška. Razdelili smo tudi po 23 velikonočnih in božičnih paketov, ki jih je prejelo po 60 uporabnikov (11 družin, 10 starejših in 2 posameznika). Pred božičem so bili paketi dodatno obogateni z vašimi darovi, ki ste jih prinesli v župnijsko ali pa v podružnične cerkve v tednu Karitas. V akciji »šolske potrebščine« je le te prejelo 15 otrok na območju župnije. V navedenem času smo hrano delili 5x, prejelo pa jo je 107 ljudi oz. 20 družin, 16 starejših in 5 posameznikov. V letošnjem letu ne bo več hrane iz Evropske skupnosti in jo bomo nabavljali v okviru možnosti ŽK.

Slovenska Karitas v času velike ogroženosti našega okolja in velikih stisk družin v Sloveniji vabi, da ob 1. novembru vsaj majhen plamenček sveče zagori tudi v obliki upanja za ljudi v stiski! Tudi naša ŽK se je vključila v to akcijo. Tako smo nudili sveče v cerkvi na Sladki Gori in v Lembergu. Dar za svečo v višini 0,40 EUR (nabavna cena je 0,60 EUR) smo namenili za sofinanciranje paketov, ki smo jih razdelili socialno šibkim v naši župniji. Sveče so še na voljo.

Na letošnjem prvem srečanju ŽK smo pregledali opravljeno delo in načrtovali naše aktivnosti za tekoče leto. Prijazno vabljeni v torkove delavnice, kjer ob druženju in klepetu nastajajo enkratne stvaritve. Vsi skupaj se pridružimo vabilu ŠK, da postne petke preživimo čim bolj skromno. Točne datume za posamezne dogodke boste pravočasno zasledili v  Sladkogorskem listu.

Na koncu lepa hvala dekanu g. Tadeju Linasiju za pomoč in enako vam spoštovani farani, ki nas pri delu podpirate duhovno in materialno.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Dolge Gore.