Z MARIJO SKOZI JUBILEJNO LETO » 260 LET ŽUPNIJSKE CERKVE«

V župnijski kroniki beremo: »1979 se je popravljala streha na cerkvi sv. Pankracija in vzidala nova okna. 13. maja je bila po 40 letih zopet sveta maša. Ljudje so prihiteli množično, da so videli cerkev od znotraj.«

POSTNI ČAS

Postni čas nas vabi k molitvi; osebni, družinski in skupni, k bolj rednemu obisku nedeljskega bogoslužja in molitvi križevega pota.

PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA

V torek je praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Sveta maša bo v župnijski cerkvi ob 8.30 uri.

SREČANJE KLJUČARJEV IN GOSPODARSKEGA SVETA

V petek ob 19. uri, ključarji in člani župnijskega gospodarskega sveta lepo vabljeni na srečanje v župnišče.

VEROUK, v tem tednu bo verouk.

DEKANIJSKI PASTORALNI DAN

Prihodnjo soboto bo v naši dekaniji potekal dekanijski pastoralni dan. Začel se bo ob 9.30 uri v Šentjurju. Zato vsi člani ŽPS, pa tudi drugi sodelavci lepo vabljeni v soboto na dekanijski pastoralni dan v Šentjur.

STREHA NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

Cerkev sv. Pankracija v Lembergu je najstarejša cerkev v župniji in je bila prvotno župnijska cerkev naše župnije. Vemo, da je bila iz prvotne grajske kapela povečana in dozidana vse do današnje podobe. Žal pa je njena
podoba zelo klavrna in dotrajana. Cerkev je danes v zelo slabem stanju in je zato neprimerna za kakršnokoli bogoslužje. Zlasti pa je streha tako dotrajana, da vsakokratne padavine docela namočijo notranjost cerkve,
kar se kaže v odpadanju ometa in propadanju oltarne opreme. Skratka, cerkev je v takšnem stanju, da nujo potrebuje novo streho, v nasprotnem primeru se lahko kaj kmalu zgodi, da se kakšen del cerkve zruši. V bližnji preteklosti so bili trije poizkusi, da bi se cerkev sanirala, vendar se je vedno nekje zataknilo, glavni razlog pa so bila denarna sredstva. Kljub prizadevanju stroke in župnije  (zadnji poizkus je bil v letu 2013), da bi pridobili sredstva iz države, nam to ni uspelo. Ker na pomoč države ne moremo računati, z obnovo pa tudi ne moremo več odlašati, smo se na srečanju ključarjev in člani gospodarskega sveta odločili, da pričnemo z obnovo.

Po predračunih bo prenova zajemala popravilo podstrešnih vencev na zidovih, popravilo strešne konstrukcije, nova kritina, izvedba odvodnjavanja. Vrednost predvidenih del je ocenjena na 48.000€. Po pomoč smo se obrnili na občino Šmarje, ki se je prošnji odzvala in obljubila 20.000€. Preostali del pa bomo morali s skupnimi močmi zbrati sami.

Zavedam se, da smo v času krize, ko so finančna sredstva v pomanjkanju, vendar mi ne preostane drugega, kakor, da vas lepo prosim, da po svojih zmožnostih pomagate. Kako bomo pristopili k zbiranju sredstev in vsemu ostalemu delu, bo sporočeno naknadno, po srečanju ključarjev in gospodarskega sveta, ki bo v petek. Prosim, sprejmite to oznanilo z razumevanjem. Priloženi sta fotografiji, iz katerih je razvidno v kakšnem stanju je cerkev.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tednu, ki je pred nami, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.