VELIKONOČNO PRAZNOVANJE

Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v praznovanje osrednje skrivnosti naše vere. Zato vas dragi župljani in verniki ter vse ljudi dobre volje lepo povabim k skupnemu in družinskemu obhajanju praznikov naše vere.  Res lepo vabljeni v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba, ter skupni in osebni molitvi. Vzemite si čas za Boga, ker ta čas ni nikoli izgubljeni. Pridite, lepo povabljeni k skupnemu praznovanju!

 

SVETA SPOVED: V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo pred sv. mašo. Res lepo povabljeni k sv. spovedi.

 

ČIŠČENJE CERKVE

V sredo ob 14. uri lepo naprošeni in vabljeni, da očistimo in pripravimo župnijsko cerkev za velikonočne praznike. Lepo naprošeni!

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZANJE VEČERJE

Spomin zadnje večerje je dan, ko je Jezus postavil dva zakramenta; zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 18. uri. Po maši bomo prenesli Jezusa v Najsvetejšem zakramentu k stranskemu oltarju, kot spomin na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi. Povabljeni k molitvi. Lepo vabljeni.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN JEZUSOVEGA TRPLENJA

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja, ter zavedanju kolikšna je bila cena našega odrešenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota v župnijsko cerkev. Ob 18. uri vabljeni k obredom velikega petka, ki ima poudarek na češčenju križa. Ta dan ni svete maše, saj Jezus kot veliki duhovnik sam mašuje na oltarju križa. Po bogoslužju bomo Najsvetejše prenesli v božji grob, kjer bo molitev.

 

VELIKA SOBOTA

Ob 7. uri bo blagoslov ognja. V času blagoslova v župnijski cerkvi vabljeni k božjemu grobu, da počastimo Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Razpored blagoslovov velikonočnih jedil:

11.00 – blagoslov v župnijski cerkvi

12.00 – sv. Mihael

13.00 – blagoslov v župnijski cerkvi

15.00 – Lemberg v cerkvi

16.00 – sv. Benedikt v cerkvi

17.30 – blagoslov v župnijski cerkvi

Zvečer ob 18. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

MOLITEV PRED BOŽJIM GROBOM

Lepo vabljeni tudi k molitvi Jezusa v božjem grobu. Najsvetejše bo izpostavljeno v soboto od 11. do 12.30 ure in popoldan od  17. ure do začetka vigilije.

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nas smrtjo, grehom in peklom. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska procesija po običajni poti, nato slovesna sveta maša. Druga sveta maša bo ob 10.30 uri v župnijski cerkvi.

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS

Na velikonočni ponedeljek bosta sveti maši ob 8.30 v Lembergu in ob 10.30 v župnijski cerkvi.

 

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV

Vsi, ki v tem letu praznujete obletnico poroke, povabljeni v soboto 3. maja 2014 ob 11. uri k zahvalni maši v župnijsko cerkev. Vabljeni ste vsi zakonci, ki ste se poročili tukaj ali kje drugje in v tem letu slavite 5, 10, 15, 20, 25, …, 50, 55, 60 let ali morda celo več let poroke. Prav je, da se tudi Bogu zahvalimo za leta skupnega zakonskega življenja. Zato že sedaj povabljeni na to slavje. Jubilanti, ki ste vpisani v poročno knjigo naše župnije boste dobili domov še posebno vabilo. Tisti, ki ste bili poročeni v drugi župniji, pa prosim sprejmite to vabilo in se čim prej prijavite.

 

OBNOVA STREHE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

Pričeli smo z obnovitvenimi deli na sv. Pankracija v Lembergu. Prenova bo zajemala popravilo podstrešnih vencev na zidovih, popravilo strešne konstrukcije, nova kritina, izvedba odvodnjavanja. Vrednost predvidenih del je ocenjena na 48.000€. Po pomoč smo se obrnili na občino Šmarje, ki se je prošnji odzvala in obljubila 20.000€. Preostali del pa bomo morali s skupnimi močmi zbrati sami.

Po drugem srečanju ključarjev in člani gospodarskega sveta, se na vas obračamo s prošnjo, da po svojih močeh in zmožnostih pomagate. Zavedamo se, da smo v času krize, ko so finančna sredstva v pomanjkanju, vendar sprejmite to prošnjo z razumevanjem. Vsi darovi pri sv. mašah, še zlasti darovanje okrog oltarja ob prvih nedeljah, pogrebnih sv. mašah, sv. krstu, porokah in drugih priložnostih v cerkvi, bodo namenjeni za obnovitvena dela. Toda ti ne bodo dovolj. Na srečanju ključarjev in članov gospodarskega sveta smo se odločili, da bomo vsem gospodinjstvom v župniji poslali pisno prošnjo za pomoč. Vsak pa se bo po svoji presoji odločil za pomoč. Seveda pa boste lahko svoj dar oddali tudi po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa ga boste  darovali preko tekočega računa župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Hvaležni vam bomo za vsak vaš dar. V ta namen se je do sedaj zbralo 600€. Postanite dobrotnik cerkve sv. Pankracija v Lembergu. Naj nas Sladkogorska Mati Božja in sv. Pankracij vodita in varujeta skozi to obnovo.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Nove vasi in Pijovc.