OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Zato vas vabim k molitvi v cerkev pred sveto mašo in k molitvi po družinah doma.

VEROUK – V tem tednu je reden verouk.

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve.

Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen. Prosimo, da lističe z molitvenimi spomini oddate čim prej.

NAŠI RAJNI

Danes, v nedeljo, ob 15. uri, bo pogrebna sv. maša s pogrebom Kristine Sever iz Celja. Spomnimo se je v molitvi.

»MAJNŠA SVEČKA, ZA ČLOVEKA SREČA« SVEČE KARITAS

Ob prazniku vseh svetih in spominu vseh rajnih, ljudje grobove svojih rajnih še drugače uredijo. Ob teh praznikih prižgemo na grobovih sveč. Karitas nas ob tem vabi k akciji »Manjša sveča, za sočloveka sreča«. S tem ko boste kupili sveče Karitas, boste darovali za ljudi v stiski. Sveče za 1€ so na voljo pri stranskem oltarju v župnijski cerkvi in v Lembegu.

OBNOVA STREHE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

Obnovitvena dela na cerkvi sv. Pankracija v Lembergu, ki so bila načrtovana so končana. Še vedno se priporočamo za vaš dar.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.