ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI

Danes kristjani praznujemo zahvalno nedeljo, zato je prav, da pomislimo na vse tisto za kar moramo biti hvaležni Bogu in bližnjim. Nobena stvar na tem svetu ne more živeti in preživeti sama zase, tudi župnija ne. Zato se ob današnji zahvalni nedelji zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora in otroškega cerkvenega pevskega zbora. Še posebej zborovodjem, ki dajejo del sebe v to, da imamo lepa bogoslužja; bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, katehistinjama, mežnarju Frančeku, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah, pripravi drv, delu v vinogradu in še marsikje. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki ste v tem letu s svojimi darovi in delom pomagali, da je cerkev sv. Pankracija v Lembergu dobila novo streho.

Boga plačaj vsem, ki meni osebno, duhovnemu pomočniku g. Janezu in kaplanu g. Janezu storite kaj dobrega in skrbite za nas. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIHAELU

V nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Mihaelu ob 10.30 uri. Zaradi tega bo v župnijski cerkvi sv. maša ob 8.30 uri, v Lembergu pa v nedeljo sv. maše ne bo.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Zahvalna nedelja ima svoj pomen v tem, da se vsaj enkrat na leto bolj zavestno spomnimo na to kar smo in kar imamo, da je vse Božji dar. Obhajanje zahvalne nedelje je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato bi vas povabil k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. V času maš ob zahvalnih nedeljah, v župnijski cerkvi, v Lembergu, pri sv. Mihaelu in sv. Benediktu, darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, sadje …). Nihče ne bo gledal kaj in koliko je kdo dal, pomembno je le, da to kar imamo delimo s tistimi, ki tega nimajo. Povabljeni, da darove prinesete ob nedeljah k oltarju, kjer se daruje sveta maša. To bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas pa bo poskrbela, da bodo darovi prišli do ljudi v stiski.

 

ZAČASNO PREVZELI ŽUPNIJO SV. PETER NA KRISTAN VRHU

S prvim novembrom smo začasno prevzeli v soupravo župnijo Sv. Peter na Kristan Vrhu. Tako sedaj skupaj upravljamo tri župnije. Prav gotovo se bo to poznalo na vseh župnijah, zato prosimo za razumevanje, če kakšna stvar ne bo mogoča tako kot bi si želeli. Zato še bolj povabljeni k pomoči in sodelovanju v župniji. Povabljeni pa tudi k molitvi za nove duhovne poklice, saj ima naša celjska škofija samo tri bogoslovce.

MARIJANSKI  KOLEDAR, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

Nas stranskem oltarju v župnijski cerkvi in Lembergu so na voljo Marijanski koledar za prihodnje leto (2€), listni koledar (0,70€) in Pratika (5,50€).

OBNOVA STREHE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

Obnovitvena dela na cerkvi sv. Pankracija v Lembergu, ki so bila načrtovana so končana. Še vedno se priporočamo za vaš dar.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Nove vasi in Pijovc.