ADVENT

Prihodnja nedelja je prva adventna nedelja s katero pričenjamo adventni čas, ki nas skozi štiri adventne nedelje in adventni venec pripravlja na praznik Gospodovega rojstva.

TEDEN KARITAS

Pred nami je Teden Karitas 24.11.–30.11.2014, ki nas bo nagovarjal pod geslom »V DRUŽINI SEM DOMA«. V sredo, 26. 11. 2014 bo v Celju ob 20. uri dobrodelni koncert Klic dobrote, z neposrednim TV prenosom TV Slovenija 1 ter Radia Slovenija in Radia Ognjišče. Slovenska Karitas bo v času koncerta in še ves december zbirala sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Tako se bomo v letošnjem Tednu Karitas še posebej ozrli na številne stiske družin, ki se srečujejo z materialnimi in drugimi stiskami, povezanimi z duševnim in telesnim zdravjem, poklicno preobremenjenostjo staršev, osamljenostjo otrok in starejših, zasvojenostjo in nasiljem. Prostovoljke in prostovoljci skušamo v veliko družino Karitas prinašati veselje, pomoč, sočutje, predvsem pa odprto dlan za sočloveka. V ta namen se skozi vse leto duhovno izobražujemo na raznih predavanjih, seminarjih, okroglih mizah. Posebej se nas dotaknejo »živi« pričevalci različnih stisk. Karitas vidi družino kot ljubečo, spoštljivo, vzgojno, ustvarjalno temeljno skupnost, v kateri se razvijajo in živijo osnovne oblike solidarnosti, ki se še posebej kažejo v skrbi za otroke, invalide, bolne in starejše. Velika družina Karitas pomeni, da so vrata našega doma vedno odprta za sočloveka v stiski. Ob tem so nam v spodbudo besede papeža Frančiška: »Dom naj bo prostor, kjer se srečujemo v resnici, kjer si rečemo tri čarobne besede: prosim, hvala in oprosti«. Iskrena hvala za vaše velikodušne darove, ki ste jih položili ob zahvalnih nedeljah pred oltar, mi pa jih bomo razdelili med farane, ki so v socialni stiski. Zahvaljujemo se, da nas pri delu podpirate z molitvijo in z darovi. S hvaležnostjo prostovoljci Župnijske Karitas Sladka Gora.

SREČANJE SODELAVCEV KARITASA NA PONIKVI

V sredo, 26. 11. 2014, je srečanje vseh sodelavcev Karitas na Ponikvi. Ob 11. uri bo molitev, ob 12. uri pa sveta maša, ki jo bo daroval predsednik Slovenske Karitas, upokojeni koprski škof Metod Pirih.

SREČANJE ČLANOV ŽPS

V četrtek ob 19. uri vabljeni člani ŽPS na srečanje v župnišče. Prosim, da v svoji okolici vprašate, katere družine bodo sprejele Marijino podobo v adventnem času.

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

Počasi se bliža sv. Miklavž, ki nas bo obiskal na njegov praznik v soboto 6. decembra ob 10.00 uri v župnijski cerkvi.  Znamke lahko dobite v župnišču, pri verouku ali pa po mašah. Okvirna cena je 8 EUR. Če kdo ne zmore naj vseeno prijavi otroka, saj si moramo znati v teh časih pomagati. Lahko pa tudi kdo prispeva več, za tiste, ki ne zmorejo. Vsekakor pa ne pozabite na prijavo.

MARIJANSKI  KOLEDAR, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

Nas stranskem oltarju v župnijski cerkvi in Lembergu so na voljo Marijanski koledar za prihodnje leto, listni koledar in Pratika.

DAR ZA KARITAS

Prihodnjo nedeljo bo vaš dar pri sveti maši namejen za Karitas.

OBNOVA STREHE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

Obnovitvena dela na cerkvi sv. Pankracija v Lembergu, ki so bila načrtovana so končana. Še vedno se priporočamo za vaš dar.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Sladke Gore in Pečice.