ADVENT

Adventni čas je čas možnosti in priložnosti. Zato vas spodbujam in vabim k poglobljeni duhovni pripravi, ki naj vključuje več osebne in družinske molitve, bolj zavzeto sodelovanje pri bogoslužjih adventnih nedelj in seveda bolj rednemu obisku svetih maš, še posebej priporočam in vabim k sveti spovedi.

 

SVETA SPOVED

Danes popoldne ob 15. uri bo v župnijski cerkvi priložnost za sveto psoved.

 

VEROUK IN SPOVED VEROUČENCEV

V tem tednu je verouk in spoved veroučencev.

 

POTOVANJE MARIJINE PODOBE

Marija roma po družinah naše župnije. Lepo povabljeni, da jo sprejmete pod streho svojega doma. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Ona pa bo vse to izročila svojemu Sinu, ki je naš Bog in Odrešenik. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše medsosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov. Štirje dnevi so še na voljo, zato prosimo, da če je še kdo pripravljen Marijo sprejeti, da nam to sporoči.

Razpored Marijine poti je sledeč:

14.12.2014, nedelja družina Štunf Lemberg
15.12.2014 Fanika in Bogdan Čakš Beli Potok
16.12.2014 Danica Medved Dolg Gora
17.12.2014 družina Kadenšek Bobovo
18.12.2014 družina Strašek Lemberg
19.12.2014 Marta Volavše Lemberg
20.12.2014 Družina Fišer Pijovci
21.12.2014, nedelja Družina Verbovšek Nova vas
22.12.2014 Sladka Gora Župnišče
23.12.2014 Sladka Gora Župnišče

 

VERSKI TISK

Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se tudi za vaš prostovoljni dar za Sladkogorski list. Bog povrni za vsak dar.

 

OBNOVA STREHE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

Obnovitvena dela na cerkvi sv. Pankracija v Lembergu, ki so bila načrtovana so končana. Še vedno se priporočamo za vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Nove vasi in Pijovc.