NOVO LETO – DAN MIRU

Gospod Jezus, očisti nas tistih osebnih slabosti, ki rušijo naš mir in mir tistih, ki so okoli nas.

Daj, da bosta naš razum in naše srce vedra, da bomo prinašali mir vsem, s katerimi se srečujemo.

Želimo biti pričevalci miru.

Prosimo te, da v naš svet nasilja prineseš svoj mir. Mati Terezija

BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

NOVO LETO

V četrtek je novo leto, praznik Marije, Božje Matere. Sveta maša bo ob 9. uri.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

V petek pričenjam v župniji božične blagoslove. Priporočam se tudi za spremljevalce, da bo vse teklo lepo in blagoslovu primerno. Bog lonaj pa tudi za vsak vaš dar s katerim podpirate delo duhovnikov v župniji in kraju. Ker pa smo sredi obnove cerkve sv. Pankracija v Lembergu, bo vaš dar namenjen za dokončno poplačilo vseh do sedaj opravljenih obnovitvenih del na cerkvi sv. Pankracija in za novo fasado, ki jo nameravamo narediti v prihodnjem letu.

Razpored blagoslovov:

Petek 2. januar: Topolovec, Krtince, Nova vas

Sobota 3. januar: Dolga Gora

Nedelja 4. januar: Mestinje

Ponedeljek 5. januar: Mestinje

Torek 6. januar: Lemberg, Pijovci

Sreda 7. januar: Pečica, Beli Potok, Jerovska vas in Sladka Gora

Četrtek 8. januar: Polžanska Gorca, Gradec in Bobovo

Petek 9. januar: Ržiše, Polžanska vas

 

VERSKI TISK

Povabljeni, da obnovite naročnino za verski tisk. Če pa kdo ne bo več naročnik, prosimo sporočite.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se tudi za vaš prostovoljni dar za Sladkogorski list. Bog povrni za vsak dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Dolge Gore.

NOVO LETO – DAN MIRU

Gospod Jezus, očisti nas tistih osebnih slabosti, ki rušijo naš mir in mir tistih, ki so okoli nas.

Daj, da bosta naš razum in naše srce vedra, da bomo prinašali mir vsem, s katerimi se srečujemo.

Želimo biti pričevalci miru.

Prosimo te, da v naš svet nasilja prineseš svoj mir. Mati Terezija

BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

NOVO LETO

V četrtek je novo leto, praznik Marije, Božje Matere. Sveta maša bo ob 9. uri.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

V petek pričenjam v župniji božične blagoslove. Priporočam se tudi za spremljevalce, da bo vse teklo lepo in blagoslovu primerno. Bog lonaj pa tudi za vsak vaš dar s katerim podpirate delo duhovnikov v župniji in kraju. Ker pa smo sredi obnove cerkve sv. Pankracija v Lembergu, bo vaš dar namenjen za dokončno poplačilo vseh do sedaj opravljenih obnovitvenih del na cerkvi sv. Pankracija in za novo fasado, ki jo nameravamo narediti v prihodnjem letu.

Razpored blagoslovov:

Petek 2. januar: Topolovec, Krtince, Nova vas

Sobota 3. januar: Dolga Gora

Nedelja 4. januar: Mestinje

Ponedeljek 5. januar: Mestinje

Torek 6. januar: Lemberg, Pijovci

Sreda 7. januar: Pečica, Beli Potok, Jerovska vas in Sladka Gora

Četrtek 8. januar: Polžanska Gorca, Gradec in Bobovo

Petek 9. januar: Ržiše, Polžanska vas

 

VERSKI TISK

Povabljeni, da obnovite naročnino za verski tisk. Če pa kdo ne bo več naročnik, prosimo sporočite.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se tudi za vaš prostovoljni dar za Sladkogorski list. Bog povrni za vsak dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Dolge Gore.