BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

GSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI

V torek je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije Kralji. Sveta maša bo ob 8. uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Pri obeh mašah bo blagoslov kadila in krede.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Prihodnja nedelje je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se na to nedeljo spomnimo tudi na svoj krat, ko smo postali božji otroci in člani Cerkve. Zato bomo to nedeljo pri vseh svetih mašah obnovili krstne obljube.

 

MINSTRATNSKO BOŽIČNO ROMANJE

V soboto, 24. januarja bo ministrantsko božično romanje. Odhod avtobusa je ob 9. uri izza Kulturnega doma v Šmarju. Vsi ministranti lepo povabljeni.

 

VEROUK

V tem tednu je verouk. Za 8. in 9. razred v petek še ne bo verouka.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslovov vaših družin in domov. Bog lonaj pa tudi za vsak vaš dar s katerim podpirate delo duhovnikov v župniji in kraju. Ker pa smo sredi obnove cerkve sv. Pankracija v Lembergu, bo vaš dar namenjen za dokončno poplačilo vseh do sedaj opravljenih obnovitvenih del na cerkvi sv. Pankracija in za novo fasado, ki jo nameravamo narediti v prihodnjem letu.

 

Razpored blagoslovov:

Nedelja 4. januar: Mestinje

Ponedeljek 5. januar: Mestinje

Torek 6. januar: Lemberg, Pijovci

Sreda 7. januar: Pečica, Beli Potok, Jerovska vas in Sladka Gora

Četrtek 8. januar: Polžanska Gorca, Gradec in Bobovo

Petek 9. januar: Ržiše, Polžanska vas

 

STATISTIKA

Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2014 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali skromnih 8 krstov, kar je zelo malo, od tega 5 dečkov in 3 deklice. Samo 1 otrok je bil rojen v zakonski skupnosti, 7 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali le 2 poroki.

Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 12 pogrebov (5 moških in 7 žensk), kar je hvala Bogu manj, v primerjavi s prejšnjimi leti. Sprevideni so bili 4 ljudje, kar 8 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 79,9 let, umrlih moških pa 63,4 let. Najstarejši moški je bil Janez Čebular 97 let, najstarejša ženska je bila Jožefa Strnad, ki je dopolnila 94 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkve pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

V župniji je bilo v preteklem letu birmanih 13 birmancev, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 10 otrok. V veroučnem letu 2014-15 obiskuje verouk 65 otrok, približno 10.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maša. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

NAROČNINA ZA VERSKI TISK

Povabljeni, da obnovite naročnino za verski tisk. Kdor pa ga ne bo več naročal, naj to prosimo sporoči.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Sladke Gore in Pečice.