VOLITVE ČLANOV V ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

V nedeljo, 1. marca, bomo v župniji izbirali člane za Župnijski pastoralni svet. Prosimo vas,da po svojih najboljših močeh sodelujete. Župnija potrebuje ljudi, ki bodo zavzeto in resno sodelovali v življenju župnije. Tisti pa, ki bodo izvoljeni, naj bodo pripravljeno sprejeti nalogo in sodelovati v župniji.

 

DRAMSKI IGRALEC GREGOR ČUŠIN IN PETI EVANGELIJ

Jutri, v ponedeljek 9. februarja, vabljeni ob 19. uri v Šmarje v nove veroučne prostore (zraven župnišča), ko nas bo obiskal dramski igralec Gregor Čušin. Predstavil nam bo: Peti evangelij. Sam pravi: Peti evangelij:

Vsi poznamo štiri evangelije. Matej, Marko, Luka in Janez so, vsak po svoje, a vsi skupaj po božjem navdihu, zapisali zgodbe iz Jezusovega življenja. Njihove zapise imenujemo “božja beseda”, “vesela novica”, “radostna vest”… in jih (vsaj pri obredih) poslušamo stoje… kdaj pa kdaj odprtih ust… vsakič pa (upam) odprtega srca…

“Peti evangelij” ni na novo odkrit apokrif…  je odzven štirih evangelijev v mojem življenju. Vi kar sedite, jaz bom stal… Jaz bom odprtih ust, vi bodite odprtih src… Naj vas vesela novica, ki jo boste slišali, pripelje k Besedi!

Res lepo povabljeni! Vstopnine ni!

 

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS SLADKA GORA V LETU 2014

Temeljne vrednote in načela Karitas je odgovarjanje na dejanske potrebe ljudi v stiski. Karitas je zagovornik dostojanstva vsakega človeka, še posebej revnih in ranjenih in je zvesta temeljnim vrednotam in načelom, kot so: evangelij, kjer črpa navdih in moč za svoje delo; človekova enkratnost in dostojanstvo, ki je neločljivo povezano s človekovimi pravicami; družina, ki je temeljna celica župnijskega občestva, lokalne skupnosti in družbe; zaščita človekovega življenja; prostovoljstvo; zagovorništvo in opolnomočenje ubogih; solidarnost, partnersko sodelovanje, stalno izobraževanje; skrb za osebno rast, ….

Sodelavci ŽK Sladka Gora smo se po svojih zmožnostih skozi vse leto udeleževali srečanj, izobraževanj, predavanj in duhovne obnove v organizaciji Škofijske Karitas (ŠK) Celje in se vključili v akcijo “manjša sveča za sočloveka sreča” ob 1. novembru.

V začetku leta 2014 smo na občnem zboru pregledali opravljeno delo in načrtovali aktivnosti za tekoče leto. Podobno kot prejšnja leta smo socialno šibkim pomagali s hrano, obiskovali jubilante, sodelovali z mladimi, predvsem pa je bilo v delavnicah opravljenim mnogo prostovoljnih ur. Izpod pridnih rok prostovoljcev so nastale čudovite stvaritve. V spomladanskem času sta bila to spominka za “teden družine” in “srečanje jubilantov”. Že od zime dalje pa so v delavnicah in po domovih prostovoljke vezle na platno podobo Sladkogorske Marije z Jezusom in cerkev. Motive so nato pritrdili na podstavek iz breze. Spominek je bil razdeljen na Šmarjetno nedeljo, ko smo obhajali 260 letnico Župnije Sladka Gora. V oktobru pa so v delavnicah nastali še adventni venčki.

Z lanskim letom je bila ukinjena dobava hrane iz Evropske skupnosti, tako da smo v začetku leta razdelili preostanek iz leta 2013, nekaj hrane prejeli iz državnih blagovnih rezerv in iz lastnih sredstev kupili še mleko. Tako smo v letu 2014 razdelili 262 kg moke, 780 l mleka, 292 kg testenin, 72 kg soli, 110 kg sladkorja 204 l olja in 95 kg riža. Razdelili smo tudi 25 velikonočnih paketov ter 26 bogatih paketov v mesecu decembru s hrano, ki ste jo farani na zahvalne nedelje darovali pred oltar. Pomoč je prejelo 42 gospodinjstev oz. 80 ljudi.

Skozi vse leto smo obiskovali starejše ob osebnih praznikih. Romanje na Brezje, ki ga organiziramo predvsem za starejše, je bilo zelo dobro obiskano in vsi skupaj smo preživeli čudovit dan. Zaključili pa smo ga z večernicami v cerkvi sv. Ane v Tunjicah.

Sodelovali smo tudi z mladimi. V poletnem času je preko ŠK Celje na letovanje odšla ena šolarka. S pomočjo otrok v vrtcu in šoli smo zbrali veliko število zvezkov, ki smo jih oddali na ŠK Celje. Tam so pripravili pakete za projekt “otroci nas potrebujejo”. V naši župniji je takšne pakete prejelo 19 otrok. V decembru smo organizirali miklavževanje za otroke.

Slovenska Karitas je bila konec lanskega leta izbrana na javnem razpisu Ministrstva za delo družino in socialne zadeve ter enake možnosti kot organizacijo, ki bo razdeljevala hrano in izvajala spremljevalne ukrepe v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Tako smo nekaj hrane že prejeli in jo bomo v kratkem pričeli tudi deliti.

Naj ob koncu tega poročila beseda HVALA vsem skupaj in vsakemu posebej pomeni hvaležnost, da smo se v minulem letu drug z drugim bogatili ob različnih priložnostih.

Sodelavci ŽK Sladka Gora se bomo tudi v prihodnje trudili, da bo naše delo potekalo v veselje drugih in pa tudi nas. Ob tej priložnosti prijazno vabimo nove sodelavce v ŽK Sladka Gora.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Sladke Gore in Pečice