ŠMARNICE

Stopili smo v mesec maj. Lepo vabim k šmarnični pobožnosti vse veroučence, še posebej prvoobhajance. To je lepa in enkratna priložnost, da poživimo in poglobimo našo vero. Saj nam je Božja Mati Marija vedno blizu. Šmarnice potekajo na običajnih mestih. Na Sladki gori ob 17.30 uri, na Dolgi Gori ob 19. uri, v Lembergu ob 18. uri in v Mestinju ob 19.30 uri. Otroci in tudi starejši lepo vabljeni.

 

OBISK BOLNIKOV NA DOMU: V četrtek bo obisk bolnikov na domu.

 

VEROUK: V tem tednu je reden verouk

 

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

V nedeljo bomo v župniji obhajali slovesnost prvega svetega obhajila ob 10. uri. Lepo povabljeni k sv. maši in molitvi za naše prvoobhajance.

 

SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV NAŠE DEKANIJE

V nedeljo popoldne ob 15. uri, lepo vabljeni v župnijsko cerkev na Kalobje, na srečanje cerkvenih pevskih zborov naše dekanije. Lepo povabljeni, da tudi tako izrazimo podporo in zahvalo pevcem, ki vsako nedeljo lepšajo naše bogoslužja.

 

OBNOVA FASADE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

V tem letu bi radi naredili novo fasado na cerkvi sv. Pankracija. Na vas se obračam s prošnjo za pomoč. Vsi darovi pri sv. mašah, še zlasti darovanje okrog oltarja ob prvih nedeljah, pogrebnih sv. mašah, sv. krstu, porokah in drugih priložnostih v cerkvi, bodo namenjeni za obnovo fasade. Žal to ne bo dovolj. Če bi 150 dobrotnikov darovalo po 60€, potem bomo stroške dosti lažje pokrili. Svoj prispevek boste lahko oddali po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa ga boste  darovali preko tekočega računa župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«.  Postanite dobrotnik cerkve sv. Pankracija v Lembergu. Naj nas Sladkogorska Mati Božja in sv. Pankracij vodita in varujeta skozi to obnovo.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

Za slovesnost prvega svetega obhajila bodo cerkev očistili in pripravili starši prvoobhajancev