ŠMARNICE

Smo v zadnjem tednu Marijinega meseca maja. Lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti vsi veroučenci, še posebej prvoobhajanci. To je lepa in enkratna priložnost, da poživimo in poglobimo našo vero, saj nam je Božja Mati Marija vedno blizu. Šmarnice potekajo na običajnih mestih: na Sladki Gori ob 17.00 uri, na Dolgi Gori ob 19. uri, v Lembergu ob 18. uri in v Mestinju ob 19.30 uri. Otroci in tudi starejši lepo vabljeni.

 

BINKOŠTI PONEDELJEK

Jutri je binkoštni ponedeljek, praznik Marije, Matere Cerkve. Lepo povabljeni k sv. maši zjutraj ob 8. uri in popoldan ob 17. uri.

 

ŠMARNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI NA PIJOVCIH

V nedeljo popoldne ob 16. uri, vabljeni na šmarnice k Slomškovi kapeli na Pijovce.

 

ČLANI ŽUPNIJSKEA PASTORALNEGA SVETA

Za obdobje 2015 – 2016 so člani Župnijskega pastoralnega sveta:

 

 1. Strašek Jožica
Lemberg
 1. Volovšek Marta
Lemberg
 1. Firer Franc
Beli Potok
 1. Cenc Ema
Pečica
 1. Gajšek Marija
Mestinje
 1. Nunčič Slavica
Mestinje
 1. Govedič Silvo
Krtince
 1. Kitak Franc
Krtince
 1. Podhostnik Martin
Pečica
 1. Podgoršek Jožica
Pijovci
 1. Rupnik Stanka
Polžanska vas
 1. Smole Mirko
Polžanska vas
 1. Svetelšek Petra
Polžanska Gorca
 1. Kamplet Stanko
Polžanska Gorca
 1. Škrablin Janez
Sladka Gora
 1. Kadenšek Dani
Dolga Gora
 1. Brglez Simona
Dolga Gora
 1. Firer Damjana
Dolga Gora
 1. Gunzek Jožica
 2. Nunčiuč Martin
Nova vas

Nova vas

 1. Štunf Zlatka
Lemberg
 1. Štunf Andreja
Lemberg
 1. Fidler Elizabeta
Pijovci
 1. Štunf Franc
Sladka Gora
 1. Fišer Jure
Pijovci

 

OBNOVA FASADE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

V tem letu bi radi naredili novo fasado na cerkvi sv. Pankracija. Na vas se obračam s prošnjo za pomoč. Vsi darovi pri sv. mašah, še zlasti darovanje okrog oltarja ob prvih nedeljah, pogrebnih sv. mašah, sv. krstu, porokah in drugih priložnostih v cerkvi, bodo namenjeni za obnovo fasade. Žal to ne bo dovolj. Če bi 150 dobrotnikov darovalo po 60€, potem bi stroške dosti lažje pokrili. Svoj prispevek lahko oddate po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa ga  darujete tudi preko tekočega računa župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Postanite dobrotnik cerkve sv. Pankracija v Lembergu. Naj nas Sladkogorska Mati Božja in sv. Pankracij vodita in varujeta skozi to obnovo. Do sedaj je 19 darovalcev darovalo 2280€. Ob pogrebu Antona Ogrizek je bil dar 10€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu krasijo in čistijo župnijsko cerkev verniki iz Nove vasi in Pijovc.