ŠMARNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI NA PIJOVCIH

Danes popoldne ob 16. uri, vabljeni na šmarnice k Slomškovi kapeli na Pijovce.

POČINIŠKI ORATORIJ

V času od torka 28. do petka 27. julija bo potekal počitniški oratorij. Otroci bodo prijavnice dobili ob sklepu veroučnega leta v četrtek. Otroci lepo povabljeni.

 

MINISTRATNSKI SREČANJE

V četrtek povabljeni ministranti na ministrantsko srečanje ob 17. uri v župnijsko cerkev.

 

PRAZNIK REŠNJEGA TELESA IN KRVI, TELOVKA PROCESIJA

V četrtek je zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Lepo povabljeni k praznični sv. maši ob 18. uri, ter k telovski procesijo okoli cerkve. Lepo vabljeni veroučenci.

 

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA

V četrtek zvečer bomo s sveto mašo ob 18. uri, zaključili letošnje veroučno leto. Veroučenci povabljeni k sveti maši, po njej pa bo podelitev spričeval.

 

PRVI ČETRTEK V MESECU

Četrtek je prvi v mesecu, zato bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVI PETEK V MESECU

Petek je prvi v mesecu, vabljeni k češčenju Jezusovega srca. Ob 7.30 uri bo izpostavljeno Najsvetejše ob 8. uri bo sveta maša.

 

PRVA NEDELJA V MESECU

Nedelja je prva v mesecu, zato bo vaš dar namenjen za fasado na cerkvi sv. Pankracija. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

OBNOVA FASADE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

V tem letu bi radi naredili novo fasado na cerkvi sv. Pankracija. Na vas se obračam s prošnjo za pomoč. Vsi darovi pri sv. mašah, še zlasti darovanje okrog oltarja ob prvih nedeljah, pogrebnih sv. mašah, sv. krstu, porokah in drugih priložnostih v cerkvi, bodo namenjeni za obnovo fasade. Žal to ne bo dovolj. Če bi 150 dobrotnikov darovalo po 60€, potem bomo stroške dosti lažje pokrili. Svoj prispevek boste lahko oddali po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa ga boste  darovali preko tekočega računa župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Postanite dobrotnik cerkve sv. Pankracija v Lembergu. Naj nas Sladkogorska Mati Božja in sv. Pankracij vodita in varujeta skozi to obnovo. Do sedaj je 22 darovalcev darovalo 2460€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu krasijo in čistijo župnijski cerkev verniki iz Dolge Gore.