ROMANJE STAREJŠIH NA BREZJE

Prijazno vas vabimo na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje, v soboto, 4. julija 2015. Tistim, ki v letu 2015 obhajate svoj življenjski jubilej s številkami 70, 75, 80, 85 in vsako leto nad 85 let, želi Župnijska Karitas Sladka Gora kot dar poravnati stroške prevoza in kosila. Za ostale bomo prispevek, podobno kot v lanskem letu, pobrali na avtobusu. Odhod izpred trgovine bo tega dne na Sladki Gori ob 7. uri. Po krajšem postanku ob poti do Brezja bomo tam imeli mašo ob 11. uri in priložnost opraviti zakrament sprave. Po duhovni okrepitvi bo sledilo kosilo. Za prigrizek in pijačo čez dan bomo poskrbeli sodelavci Župnijske Karitas Sladka Gora. V popoldanskem času bomo ob poti proti domu imeli večernice v cerkvi Svetega Duha v Celju. Prijave sprejemamo do zapolnitve avtobusov oz. do 30. junija 2015, na telefon 03/5824 179 ali 040 702 418 (Zlatka Štunf) ali  041 801 813 (Marica Kos). Z upanjem, da se boste radi odzvali povabilu na romanje, vas lepo pozdravljamo SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS SLADKA GORA.

 

POČITNIŠKI ORATORIJ

Otroci lepo povabljeni na počitniški oratorij, ki bo od torka 28. do petka 31. julija. Otroci so že dobili prijavnice, so pa na voljo tudi v cerkvi. Čim prej se prijavite.

 

DOBORDELNI KONCERT ZA CERKEV SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

Koncert z renesančno in zgodnje baročno teorbirano lutnjo in poezijo. Kristus je vstal – Christ ist erstanden. Cerkev sv. Pankracija v Lembergu, v soboto 13. junija ob 19.30 uri.

Dobrodelni koncert za obnovo cerkve  sv. Pankracija bosta podarila vrhunski slovenski glasbenik in filozof, lutnjist Boris Šinigoj in Verena Perko s svojo poezijo.

Koncert bo pomenil majhen, a plemenit dar k obnovi cerkve, ki potrebuje slehernega dobrega človeka, s posluhom za ohranjanje zapuščine naših prednikov. To je naša skupna slovenska dediščina, ki nas povezuje in je bistvena za obstoj našega naroda. Če je sami ne bomo ohranjali, je ne bo nihče.

Poslušali bomo renesančno in zgodnje baročno glasbo s prepletom poezije, ki nas bo preko umetniških lepot vrnila v čase, ko je bila cerkev sv. Pankracija še grajska kapela Žovneško-Lemberških gospodov. Ti so namreč v bližini svojega gradu sezidali kapelo, posvečeno sv. Pankraciju. Cerkev sv. Pankracija se kot kapela omenja leta 1262 kot capella sub castro in pede montis, (»kapela pod gradom, ob vznožju hriba«). Da je bila pomemben sakralni objekt, priča grobnica, v katero vodi šestnajst stopnic. V njej so bili pokopani lemberški graščaki, pozneje lemberški župniki.

Leta 1319 je bil pri kapeli sv. Pankracija nameščen duhovnik, ki je najprej skrbel za duhovno oskrbo grajskih prebivalcev, po ustanovitvi vikariata, leta 1334, pa tudi za prebivalce Lemberga.

Vikariatna župnija sv. Pankracija se je izločila iz pražupnije Ponikva po letu 1494. Do prenosa sedeža župnije v trg, k sv. Miklavžu, je prišlo zaradi razvoja Lemberga kot gospodarskega središča. Vzrok je bil tudi težja dostopnost do vikariatne cerkve na hribu, do koder je vodilo  pokrito leseno stopnišče, in po katerem se ni  bilo lahko vzpenjati.

(Cerkev sv. Miklavža, ki je ob koncu 15. stoletja kot župna cerkev nadomestila cerkev sv. Pankracija je po nekaterih domnevah zgradil lemberški usnjarski ceh. Sedež župnije je ostala do leta 1786.  Odtlej je sedež župnije na Sladki Gori, kjer je lemberški župnik Janez Mikec zgradil baročno romarsko cerkev.Sv. Pankracij je po tem, ko ni bil več župnijska cerkev, začel žalostno propadati. Z razumevanjem občine in vseh župljanov ter drugih dobrotnikov so lani obnovili streho in zvonik. Da bi rešili propad te častitljive sakralne arhitekture in obnovili cerkveno fasado ter ponovno posvetili grobnico, v kateri počivajo ostanki nekdanjih graščakov in lemberških župnikov, Vas prosimo za podporo tega koncerta. S svojo prisotnostjo boste pomagali reševati našo kulturno umetnostno zgodovinsko dediščino, kajti ljudje brez dediščine smo kot hiša brez strehe in drevo brez korenin. Po koncertu vsi lepo povabljeni na kozarec vina v Rotovž.

 

ČIŠČENJE IN KOŠNJA TRAVE OKOLI CERKVE SV. PANKARCIJA

V sredo ob 17. uri, lepo naprošeni za pomoč pri čiščenju,košnji in urejanju okolice cerkve sv. Pankracija. Res prosimo za pomoč.

OBNOVA FASADE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

V tem letu bi radi naredili novo fasado na cerkvi sv. Pankracija. Na vas se obračam s prošnjo za pomoč. Vsi darovi pri sv. mašah, še zlasti darovanje okrog oltarja ob prvih nedeljah, pogrebnih sv. mašah, sv. krstu, porokah in drugih priložnostih v cerkvi, bodo namenjeni za obnovo fasade. Žal to ne bo dovolj. Če bi 150 dobrotnikov darovalo po 60€, potem bomo stroške dosti lažje pokrili. Svoj prispevek lahko oddate po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa ga darujete preko tekočega računa župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Postanite dobrotnik cerkve sv. Pankracija v Lembergu. Naj nas Sladkogorska Mati Božja in sv. Pankracij vodita in varujeta skozi to obnovo. Do sedaj je 25 darovalcev darovalo 3080€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu krasijo in čistijo župnijski cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.