ŽUPNIJSKO ROMANJE NA PTUJSKO GORO IN PTUJ

V soboto je župnijsko romanje vseh treh župnij Kristan Vrha, Sladke Gore in Šmarja pri Jelšah, na Ptujsko Goro in Ptuj. Avtobusi bodo odpeljali iz Sladke Gore ob 8.00. Cena romanja je 20€ (prevoz in kosilo). Prijave zbiramo do četrtka. Lepo vabljeni. Doma ta dan ni maše.

 

PRVI ČETRTEK V MESECU: Na prvi četrtek v mesecu, 3. septembra, vabljeni k sv. maši in molitvi za duhovne poklice. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVI PETEK V MESECU: Na prvi petek v mesecu, 4. septembra, vabljeni k molitvi pred Najsvetejše in k sv. maši.

 

ANGELSKA NEDELJA PRI SV. MIHAELU

Nedelja, 6. septembra, je angelska, zato bo sv. maša pri sv. Mihaelu ob 10.30 uri. V župnijski cerkvi bo zaradi tega sv. maša ob 8.30 uri. V Lembergu to nedeljo ne bo sv. maše.

 

PRVA NEDELJE V MESECU: Nedelja, 6. septembra, je prva v mesecu, zato bo vaš dar namenjen za fasado cerkve sv. Pankracija.

OBNOVA FASADE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

V tem letu bi radi naredili novo fasado na cerkvi sv. Pankracija. Na vas se obračam s prošnjo za pomoč. Vsi darovi pri sv. mašah, še zlasti darovanje okrog oltarja ob prvih nedeljah, pogrebnih sv. mašah, sv. krstu, porokah in drugih priložnostih v cerkvi, bodo namenjeni za obnovo fasade. Žal to ne bo dovolj. Če bi 150 dobrotnikov darovalo po 60€, potem bomo stroške dosti lažje pokrili. Svoj prispevek lahko oddate po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa ga darujete preko tekočega računa župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Postanite dobrotnik cerkve sv. Pankracija v Lembergu. Naj nas Sladkogorska Mati Božja in sv. Pankracij vodita in varujeta skozi to obnovo. Do sedaj je 34 darovalcev darovalo 4530€. Ob pogrebu Franca Jug ste namensko darovali 160€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V četrtem tednu avgusta krasijo in čistijo župnijsko cerkev verniki iz Dolge Gore. V prvem tednu septembra pa verniki iz Sladke Gore in Pečice.