SREČANJE OSTARELIH, BOLNIH IN INVALIDOV NAŠE ŽUPNIJE

Župnijska Karitas vabi vse ostarele, bolne in invalide na srečanje v župnijsko cerkev v nedeljo ob 14. uri. Od 13.30 do 14. ure je zbiranje in priložnost za sv. spoved, ob 14. uri bo sv. maša, med njo bo priložnost za bolniško maziljenje, po sv. maši pa pogostitev in druženje. Naprošamo sorodnike, da omogočite ostarelim, bolnim in invalidom prihod na srečanje.

 

PRVI ČETRTEK V MESECU

Četrtek je prvi v mesecu, vabljeni polu ure pred mašo k molitvi za duhovne poklice in k sveti maši. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVI PETEK V MESECU

Petek je prvi v mesecu, vabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi pred Najsvetejše in k sveti maši.

 

PRVA NEDELJA V MESECU: Nedelja je prva v mescu, zato bo vaš dar namenjen za fasado na cerkvi sv. Pankracija. Bog povrni za vaš dar!

DELA NA FASADI CERKVE SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

Dela na cerkvi sv. Pankracija so v teku. Lepo naprošeni, da po svojih močeh pomagate zbirati sredstva za fasado. Če bi 150 dobrotnikov darovalo po 60€, potem bomo stroške dosti lažje pokrili. Svoj prispevek boste lahko oddali po sv. maši v župnišču ali v zakristiji, lahko pa ga boste  darovali preko tekočega računa župnije Sladka Gora, ki je odprt pri banki Celje SI 56 0600 0093 0911 045 » za obnovo«. Postanite dobrotnik cerkve sv. Pankracija v Lembergu. Naj nas Sladkogorska Mati Božja in sv. Pankracij vodita in varujeta skozi to obnovo. Do sedaj je 49 darovalcev darovalo 7120€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu krasijo in čistijo župnijski cerkev verniki iz Dolge Gore.