Danes je zahvalna nedelja, priložnost za zahvalo in hvaležnost Bogu in bližnjim. Nič na tem svetu ni samo po sebi umevno da je in da nekaj imamo. Ob današnji zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora in otroškega cerkvenega pevskega zbora. Še posebej zborovodjem, ki dajejo del sebe v to, da imamo lepa bogoslužja; bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem,  katehistinjama, mežnarju, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah, pripravi drvi, delu v vinogradu in še marsikje. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki s svojimi darovi in delom pomagate, da cerkev sv. Pankracija v Lembergu dobiva novo fasado in okna.

Boga plačaj vsem, ki nam duhovnikom osebno storite kaj dobrega in skrbite za nas. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.