BOŽIČNI ČAS: Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI: V sredo je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije Kralji. Sveta maša bo ob 8. uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Pri sveti maši bo blagoslov kadila in krede.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Prihodnja nedelje je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se na to nedeljo spomnimo tudi na svoj krst, ko smo postali božji otroci in člani Cerkve. Zato bomo to nedeljo pri sveti maši obnovili krstne obljube.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslovov vaših domov in družin. Priporočam se tudi za spremljevalce, da bo vse teklo lepo in blagoslovu primerno. Bog povrni za vaš dar s katerim podpirate delo duhovnikov v župniji in kraju.

Razpored blagoslovov:

Nedelja 3. januar: Mestinje  – Ponedeljek 4. januar: Mestinje

Ponedeljek 4. januar: Topolovec, Krtince, Nova Vas

Torek 5. januar: Pečica, Beli Potok, Jerovska vas in Sladka Gora

Sreda 6. januar: Ržiše, Lemberg, Pijovci

Četrtek 7. januar: Polžanska Gorca, Gradec in Bobovo

Petek 8. januar: Polžanska vas

 

STATISTIKA: Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2015 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 12 krstov, od tega 8 dečkov in 4 deklice. Samo trije otroci so bili rojeni v zakonski skupnosti, od tega 1 v civilno zakonski skupnosti, 9 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali le 1 poroko, kar je resnično zelo malo. Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 17 pogrebov (7 moških in 10 žensk). Sprevidenih je bilo 10 ljudi, 7 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 85,4 let, umrlih moških pa 72,5 let. Najstarejši moški je bil Franc Škrablin 91 let, najstarejša ženska je bila Štefka Dobnik ki je dopolnila 94 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 11 otrok. V veroučnem letu 2015-16 obiskuje verouk 80 otrok, približno 11.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino za verski tisk.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se tudi za vaš prostovoljni dar za Sladkogorski list. Bog povrni za vsak dar.

 

FASADA NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU: Dela na cerkvi sv. Pankracija so v večji meri zaključena. Lepo prosim, da pomagate po svojih močeh, da bi lahko dela poplačali. Naj Vam Bog povrne za vsak Vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.

BOŽIČNI ČAS: Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI: V sredo je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije Kralji. Sveta maša bo ob 8. uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Pri sveti maši bo blagoslov kadila in krede.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Prihodnja nedelje je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se na to nedeljo spomnimo tudi na svoj krst, ko smo postali božji otroci in člani Cerkve. Zato bomo to nedeljo pri sveti maši obnovili krstne obljube.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslovov vaših domov in družin. Priporočam se tudi za spremljevalce, da bo vse teklo lepo in blagoslovu primerno. Bog povrni za vaš dar s katerim podpirate delo duhovnikov v župniji in kraju.

Razpored blagoslovov:

Nedelja 3. januar: Mestinje  – Ponedeljek 4. januar: Mestinje

Ponedeljek 4. januar: Topolovec, Krtince, Nova Vas

Torek 5. januar: Pečica, Beli Potok, Jerovska vas in Sladka Gora

Sreda 6. januar: Ržiše, Lemberg, Pijovci

Četrtek 7. januar: Polžanska Gorca, Gradec in Bobovo

Petek 8. januar: Polžanska vas

 

STATISTIKA: Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2015 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 12 krstov, od tega 8 dečkov in 4 deklice. Samo trije otroci so bili rojeni v zakonski skupnosti, od tega 1 v civilno zakonski skupnosti, 9 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali le 1 poroko, kar je resnično zelo malo. Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 17 pogrebov (7 moških in 10 žensk). Sprevidenih je bilo 10 ljudi, 7 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 85,4 let, umrlih moških pa 72,5 let. Najstarejši moški je bil Franc Škrablin 91 let, najstarejša ženska je bila Štefka Dobnik ki je dopolnila 94 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 11 otrok. V veroučnem letu 2015-16 obiskuje verouk 80 otrok, približno 11.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino za verski tisk.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se tudi za vaš prostovoljni dar za Sladkogorski list. Bog povrni za vsak dar.

 

FASADA NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU: Dela na cerkvi sv. Pankracija so v večji meri zaključena. Lepo prosim, da pomagate po svojih močeh, da bi lahko dela poplačali. Naj Vam Bog povrne za vsak Vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.