V postnem času nas Cerkev spodbuja in vabi k spokornosti, k bolj poglobljeni osebni in skupni molitvi, zavestni odločitvi za dobra dela, obisku nedeljskega bogoslužja. Še posebej smo povabljeni, da v tem svetem letu, pristopimo k sveti spovedi. Slovenska Karitas nas vabi k štiridesetdnevnemu ne uživanju alkoholnih pijač. Na prostoru za verski tisk, si lahko vzamete tudi brošuro in nalepko.