OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas še posebej nagovarja in vabi k molitvi rožnega venca. Lepo povabljeni k molitvi doma in pred sveto mašo v cerkvi.

 

MISIJONSKA NEDELJA: Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. »Samo, če smo ‘usmiljeni kakor Oče’, smo misijonarji.«To geslo naj nas letos, ko obhajamo 90-letnico praznovanja Misijonske nedelje, vodi k poglobljeni povezanosti z misijoni po vsem svetu. Povabljeni smo, da namenimo več molitve za misijonarje in za ljudi v misijonskih deželah, ter na Misijonsko nedeljo namenimo svoj velikodušni dar za lajšanje revščine, bolezni, nepismenosti in nerazvitosti na obrobju misijonskih poljan. Vaš dar prihodnjo nedeljo bo namenjen za misijone. Bog povrni.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

»MAJNŠA SVEČA, ZA SOČLOVEKA SREČA« SVEČE KARITAS: Ob prazniku vseh svetih in spominu vseh rajnih, ljudje grobove svojih rajnih še posebej uredijo. Ob teh praznikih prižgemo na grobovih sveče. Karitas nas ob tem vabi k akciji »Manjša sveča, za sočloveka sreča«. S tem ko boste kupili sveče Karitas (1€), boste darovali za ljudi v stiski. Sveče so na voljo v cerkvi.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in okolico verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.