ADVENT

Vstopili smo v adventni čas, ko se pripravljamo na božične praznike. Zato vas spodbujam in vabim k poglobljeni duhovni pripravi, ki naj vključuje več osebne in družinske molitve, bolj zavzeto sodelovanje pri bogoslužjih adventnih nedelj in seveda bolj rednemu obisku svetih maš, še posebej priporočam in vabim k sveti spovedi.

 

PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE: V četrtek je praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Lepo vabljeni k sv. maši ob 8.30 uri.

 

POTOVANJE MARIJINE PODOBE

Z prvo adventno nedeljo je podoba Sladkogorske Matere Božje začela romanje po domovih in družinah naše župnije. Lepo povabljeni, da jo sprejmete pod streho svojega doma. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Ona pa bo vse to izročila svojemu Sinu, ki je naš Bog in Odrešenik. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše medsosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov. Nekaj dni je še prostih; kdor bi še želel sprejeti podobo Sladkogorske Matere Božje, naj to sporoči članom Župnijskega pastoralnega sveta.

 

Razpored Marijine poti je sledeč:

4.12.2016, nedelja Ladislav in Valerija Tkavc Pečica
5.12.2016 družina Strašek Lemberg
6.12.2016 družina Novak – Vodopivec Polžanska Gorca
7.12.2016 Roman in Zdenka Bratuša Polžanska Gorca
8.12.2016 družina Rupnik Polžanska vas
9.12.2016 Aleš in Lidija Feldin Dolga Gora
10.12.2016 Aleksander in Mira Kokot Dolga Gora
11.12.2016, nedelja družina Brglez Dolga Gora
12.12.2016 Jože in Slavica Nunčič Mestinje
13.12.2016 Jože in Marija Gajšek Mestinje
14.12.2016 Martin in Nuša Furman Mestinje
15.12.2016 Jože in Mirica Javornik Bobovo
16.12.2016
17.12.2016 družina Fišer Pijevci
18.12.2016, nedelja    
19.12.2016    
20.12.2016    

VERSKI TISK: Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 101,40€

OGNJIŠČE: 30,90€

MISIJONSKA OBZORJA: 10€

PRIJATELJ: 11€

 

VEROUK: V tem tednu je verouk.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za prostovoljni dar za Sladkogorski list.

 

MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA

V cerkvi sta na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.

 

NABIRKA ZA KARITAS

Preteklo nedeljo ste za delovanje župnijske in škofijske Karitas darovali 208€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in okolico verniki iz Dolge Gore.