ADVENT

Adventni čas nas spodbuja in vabi k poglobljeni duhovni pripravi, ki naj vključuje več osebne in družinske molitve, bolj zavzeto sodelovanje pri bogoslužjih adventnih nedelj in seveda bolj rednemu obisku svetih maš, še posebej priporočam in vabim k sveti spovedi.

 

POTOVANJE MARIJINE PODOBE

Podoba Sladkogorske Matere Božje roma po domovih in družinah naše župnije. Lepo povabljeni, da jo sprejmete pod streho svojega doma. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Ona pa bo vse to izročila svojemu Sinu, ki je naš Bog in Odrešenik. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše medsosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov. Kjer  je prazen prostor prosim, da se še kdo javi in sporoči članom Župnijskega pastoralnega sveta,da želi sprejeti Marijo.

 

11.12.2016, nedelja družina Brglez Dolga Gora
12.12.2016 Jože in Slavica Nunčič Mestinje
13.12.2016 Jože in Marija Gajšek Mestinje
14.12.2016 Martin in Nuša Furman Mestinje
15.12.2016    
16.12.2016 Jože in Mirica Javornik Bobovo
17.12.2016 družina Fišer Pijevci
18.12.2016, nedelja    
19.12.2016    
20.12.2016    
21.12.2016 družina Štunf Lemberg
22.12.2016    
23.12.2016 Franček Štunf Sladka Gora

 

SPOVEDOVANJE

V nedeljo bo pred vsako sveto mašo priložnost za sveto spoved in tudi popoldan ob 14. uri. Lepo vabljeni k sveti spovedi.

 

VERSKI TISK

Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 101,40€

OGNJIŠČE: 30,90€

MISIJONSKA OBZORJA: 10€

PRIJATELJ: 11€

 

VEROK ZA 8. IN 9. RAZRED

V petek bomo imeli z veroučenci 8. in 9. razreda veroučno srečanje za božičnico.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: V nedeljo bodo skavti iz Slovenskih Konjic v našo župnijo prinesli lučko miru iz Betlehema. Plamen sveče, ki je bil prižgan v votlini Jezusovega rojstva prihaja med nas in nam prinaša mir, radost in veselje. Sprejmimo ga. Lučko miru boste lahko ponesli tudi domov.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za prostovoljni dar za Sladkogorski list.

 

MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA

V cerkvi sta na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.

 

ŽIVE JASLICE V ŠMARJU PRI JELŠAH

Na božični praznik, 25. decembra, ob 17. uri. vabljeni na uprizoritev živih jaslic v Šmarje pri Jelšah.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.