STATISTIKA: Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2016 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 9 krstov, od tega 3 dečke in 6 deklic. Samo trije otroci so bili rojeni v zakonski skupnosti, od tega 1 v civilno zakonski skupnosti, 6 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali 3 poroke. Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 15 pogrebov (9 moških in 6 žensk). Sprevidenih je bilo 7 ljudi, 8 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 81,5 let, umrlih moških pa 69,6 let. Najstarejši moški je bil Ivan Dobnik star 90 let, najstarejša ženska je bila Antonija Lubej ki je dopolnila 94 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 12 otrok, birmanih je bilo 25 otrok. V veroučnem letu 2015-16 obiskuje verouk 80 otrok, približno 11.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

NOVO LETO: Danes je Novo leto, praznik Božje Matere Marije in dan miru.

 

BOŽIČNI ČAS: Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli, Božji sin.

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI

V petek je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije Kralji. Sveta maša bo ob 8.30 uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju.

 

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Prihodnja nedelje je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se na to nedeljo spomnimo tudi na svoj krst, ko smo postali božji otroci in člani Cerkve. Zato bomo to nedeljo pri vseh svetih mašah obnovili krstne obljube.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV: Jutri, 2. januarja, pričenjam v župniji božične blagoslove. Svete maše bodo v tem tednu samo zjutraj. Priporočam se tudi za spremljevalce, da bo vse teklo lepo in blagoslovu primerno. Bog povrni za vaš dar s katerim podpirate delo duhovnikov v župniji in kraju.

Razpored blagoslovov:

Ponedeljek 2. januar: Dolga Gora

Torek 3. januar ob 9.00: Ržiše, Lemberg, Pijovci

Sreda 4. januar ob 9.00: Topolovec, Krtince, Nova Vas

Četrtek 5. januar ob 9.00: Pečica, Beli Potok, Jerovska vas, Sladka Gora

Petek 6. januar ob 9.00: Polžanska Gorca, Gradec, Bobovo

Sobota 7. januar: Mestinja

Nedelja 8. januar ob 11.30: Polžanska vas

 

VERSKI TISK: Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za prostovoljni dar za Sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in okolico verniki iz Nove vasi in Pijovc.