ADVENTNI ČAS: Adventni čas nas preko adventnega venčka in sveč vabi k molitvi, dobrim delom, sveti maši in sveti spovedi.

 

POTOVANJE MARIJINE PODOBE

S prvo adventno nedeljo je podoba Sladkogorske Matere Božje začela romanje po domovih in družinah naše župnije. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše med sosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov. Kdor želi sprejeti podobo Sladkogorske Matere Božje, naj to sporoči članom Župnijskega pastoralnega sveta. Nekaj dni je še prostih. Razpored Marijine poti je sledeč:

 

10.12.2017, nedelja družina Potočnik Dolga Gora
11.12.2017 Franc in Marija Arzenak Dolga Gora
12.12.2017 družina Smole Polžanska vas
13.12.2017 družina Vodušek Polžanska Gorca
14.12.2017 Ivan in Gelca Kamplet Polžanska Gorca
15.12.2017   Mestinje
16.12.2017   Mestinje
17.12.2017,nedelja Silva Smodej Pijovci

 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: V nedeljo bo med nas prišla luč miru iz Betlehema. Plamen sveče, ki je bil prižgan v votlini Jezusovega rojstva v Betlehemu, želi posvetiti tudi v vaš dom. Lučko boste lahko odnesli tudi domov. Luč miru boste lahko vzeli po sveti maši.

 

SPOVEDOVANJE

V nedeljo bo pred sveto mašo v Lembergu in pred sveto mašo in po njej  v župnijski cerkvi na Sladki Gori priložnost za sveto spoved.

 

VEROUK

V petek imajo veroučenci 7. in 8. razreda ter 9. razreda in srednješolci verouk ob običajnem času.

 

MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.

 

ZAHVALA OB OBISKU SV. MIKLAVŽA

Župnijska Karitas se ob obisku sv. Miklavža zahvaljuje Krajevni skupnosti Dolga Gora, Krajevni skupnosti Sladka Gora, Krajevni skupnosti Lemberg in trgovini Jager na Sladki Gori, za pomoč pri obdarovanju otrok.

 

VERSKI TISK: : Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 101,40€

OGNJIŠČE: 32€

MISIJONSKA OBZORJA: 10€

PRIJATELJ: 11€

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

DAR ZA KARITAS

Preteklo nedeljo ste za potrebe Karitas darovali 443,60€. Bog povrni!

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.