MAŠA PRI SV. BENEDIKTU

V soboto ob 17. uri. bo sveta maša pri sv. Benediktu.

 

VERSKI TISK

Vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.