POSTNI ČAS

S pepelnično sredo smo vstopili v postni čas. Ne gre samo za čas odpovedi in postenja, ampak predvsem za čas poslušnosti Svetemu Duhu in spoznavanje lastne krhkosti ter hrepenenja.

Naj to ne bo le čas žrtve, ampak tudi čas velikodušnosti in dobrote. Veliko bo priložnosti za vsakega posameznika kakor tudi za družine in skupine. Lahko se boste pridružili pobožnosti križevega pota, branje Svetega pisma ali kakšne druge literature z versko vsebino, odločitev za osebno, skupno ali družinsko molitev, odločitev za kakšno posebno dobro delo, odpoved kakšni razvadi ali slabi navadi, iti k sveti maši tudi med tednom, obisk Križevega pota, priprava na življenjsko spoved, sodelovanje in pomoč pri župnijski Karitas, obisk bolnih in ostarelih, sprava z osebo s katro smo v sporu, miloščina – dar za cerkev, župnijsko Karitas ali za kakšen drug dober namen. Vse to nas mora voditi k osebni veri v Jezusa Kristusa našega Odrešenika.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

Ob petkih in sobotah bomo sveto mašo pričeli z molitvijo Križevega pota. Vsako postno nedeljo vabljeni k molitvi Križevega pota v Šmarje k sv. Roku ob 15. uri. V primeru slabega vremena in slabe poti, bo Križev pot v kapeli (učilnica nasproti cerkve). Lepo povabljeni in povabite še druge.

 

PRVI ČETRTEK

Četrtek je prvi v mesecu, povabljeni k molitvi za duhovne poklice pred Najsvetejše in sveti maši. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVI PETEK

Petek je prvi v mesecu, povabljeni k molitvi pred Najsvetejše in sveti maši.

 

PRVA NEDELJA V MESECU

Prihodnja nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo namenjen za potrebe župnije. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobvega.