POSTNI ČAS: Cerkev nas v postnem času spodbuja in vabi k spokornosti, k bolj poglobljeni osebni in skupni molitvi, zavestni odločitvi za dobra dela, obisku nedeljskega bogoslužja. Še posebej smo povabljeni, da pristopimo k sveti spovedi.

 

PRAZNIK SV. JOŽEFA: Jutri, v ponedeljek, je praznik sv. Jožefa, Jezusovega rednika, glavarja svete družine in varuha vesoljne Cerkve. Sveta maša bo ob 8:30. Lepo povabljeni.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Ob petkih bomo sveto mašo pričeli z molitvijo Križevega pota. Vsako postno nedeljo vabljeni k molitvi Križevega pota v Šmarje k sv. Roku ob 15. uri. Lepo povabljeni in povabite še druge.

 

KRIŽEV POT K SV. BENEDIKTU: V nedeljo ob 14.30 uri, bo molitev križevega pota iz Mestinja k sv. Benediktu. Vabljeni.

 

VEROUK: V tem tednu je reden verouk.

 

ŽUPNIJSKA KARITAS (ŽK) SLADKA GORA V LETU 2017

Sodelavci ŽK Sladka Gora smo se sestali na 11 srečanjih. Skozi vse leto smo se udeleževali izobraževanj, delavnic, seminarjev, duhovnih vaj in romanja za sodelavce, vse v organizaciji Škofijske Karitas (ŠK) Celje. V župniji smo aktivno sodelovali ali pa organizirali delavnice, srečanja, obiskovali starejše jubilante. Posebej velja izpostaviti praznovanje tedna družine v marcu, srečanje zakoncev jubilantov v maju, romanje na Brezje v juliju, srečanje starejših in invalidov v oktobru in Miklavževanje v decembru. Največ prostovoljnih ur (vseh skupaj 561) smo sodelavci namenili ljudem v stiski v okviru župnije in izven nje. Z materialno pomočjo, svetovalnimi pogovori, obiski in dostavo hrane smo z vsemi prejemniki ohranjali njihovo dostojanstvo in neposreden stik. Pri svojem delu smo se povezovali z župnijo, patronažno službo, Centrom za socialno delo, šolo, lokalno skupnostjo. Posebej velja zahvala vsem udeležencem delavnic za njihove prostovoljne ure, voljo in talente. Vse skupaj so stkali v prekrasne spominke, adventne venčke in druge pozornosti za farane, jubilante, romarje…

Med uporabnike smo razdelili hrano, prejeto iz Sklada za materialno pomoč ogroženim: 290 kg moke, 1080 l mleka, 220 kg špagetov, 200 kg polžev, 70 kg riža, 195 l olja ter 336 pločevink fižola in 384 pločevink pelatov. Poleg navedenega smo razdelili 25 velikonočnih in 20 božičnih paketov ter hrano, ki so jo farani položili pred oltar na zahvalne nedelje. Hrano smo med uporabnike delili šestkrat, prejelo pa jo je 11 družin (40 članov), 9 posameznikov ter 14 starejših oseb. Daril iz Miklavževega koša, v katerega so prispevali poleg naše ŽK še krajevne skupnosti na območju župnije sladka Gora, Dolga Gora in Lemberg, se je razveselilo 110 otrok. V akciji Otroci nas potrebujejo smo stroške ob vstopu v novo šolsko leto ublažili 17 otrokom z bogatimi paketi šolskih potrebščin. Vsi prihodki ŽK Sladka Gora v letu 2017 so znašali 3.448 EUR (od tega je najvišji znesek prispevka lastne udeležbe za romanje 1.615 EUR ter donacije v akciji »Manjša sveča za sočloveka« v višini 520 EUR). Prihodki plus prenos iz leta 2016 v višini 1.249 EUR so vsi prihodki skupaj znašali 4.697 EUR. Med stroški, ki so v lanskem letu skupaj znašali 2.342 EUR največji znesek odpade na romanje v višini 1.754 ter na Miklavževanje 334 EUR). Ostanek prihodkov nad odhodki je v letu 2017 2.355 EUR. Od tega smo že v januarju plačali dolg za velikonočne in božične pakete v višini 543 EUR ter za sveče v višini 72 EUR, tako da ŽK Sladka Gora trenutno razpolaga s sredstvi v višini 1.637  EUR. Za delovanje potrebuje ŽK Sladka Gora tudi finančna sredstva in različne donacije v hrani, obleki, pohištvu in podobno. Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujemo vsem donatorjem za pomoč, posebej še posameznikom, ki ste podpirali naše poslanstvo skozi vso leto. Zahvala tudi dekanu, gospodu Tadeju Linasiju za vso pomoč, spremljanje in podporo pri delovanju Župnijske Karitas Sladka Gora.

 

CVETNA NEDELJA: Prihodnja nedelja je cvetna nedelja. Ta dan se spominjamo Jezusovega slavnega vhoda v mesto Jeruzalem. V spomin na ta dogodek bomo blagoslovili zelenje. Zelenje bomo blagoslovili ob 8.30 uri pred cerkvijo v Lembergu in ob 10.30 v atriju gospodarskega poslopja in nato v procesiji vstopili v župnijsko cerkev ter nadaljevali s sveto mašo med katero bomo prisluhnili branju pasijona, to je poročilo o trpljenju Jezusa Kristusa. Zato v nedeljo vsi lepo vabljeni k blagoslovu zelenja in k sveti maši.

 

BUTARE ZA CVETNO NEDELJO: Župnijska Karitas je za cvetno nedeljo pripravila butare. Dar od njih bo namenjen za delovanje župnijske Karitas.

 

MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE: Od današnje nedelje pa do sobote bo na radiu Ognjišče potekal radijski misijon. Na prostoru za verski tisk imate brošure radia Ognjišče, ki vas vabijo, da postanete prijatelj radija Ognjišče.

 

TEDEN DRUŽINE: Od današnje nedelje do prihodnje nedelje poteka teden družine. Vzemite si brošuro, ki nas vabijo k skupni molitvi vsak dan. Ob materinskem dnevu je župnijska Karitas v delavnicah pripravila pozornost za matere, ki jih bodo deležni v nedeljo.

 

MATERINSKI DAN NA DOLGI GORI: V nedeljo ob 16. uri, vabljeni na materinski dan v gasilski dom na Dolgi Gori.

NAŠI RAJNI: Umrla je Ana Vuk iz Krtinc. Pogreb bo sredo ob 16. Uri, sveta maša pa v četrtek ob 17. uri. Spomnimo se rajne v molitvi.

 

FILM MARIJINA ZEMLJA V KINU ŠMARJE: Lepo povabljeni na ogled filma Marijina zemlja, ki govori o srečanju z Bogom preko naše Gospe. Gre za mešanico dokumentarnega in domišljijskega filma, saj so v njem intervjuji z ljudmi, ki se jih je Marija dotaknila na poseben način. V njem je tudi hudičev advokat. Kakšna je njegova misija? S strani filmskih kritikov je označen kot zabaven, sijajen, bistroumen, ganljiv in pristen film, ki navdušuje ljudi po vsem svetu. Film bo na ogled v Kinu Šmarje v nedeljo, 25. marca ob 17. uri, in v ponedeljek, 26. marca ob 20. uri (cena vstopnice je 4€). Toplo priporočamo ogled filma, ki naj na nas deluje kot močan duhovni impulz pred prihajajočimi prazniki.

 

PRESTAVITEV URE

Iz sobote na nedeljo bomo prestavili urine kazalce za eno uro naprej.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Dolge Gore.