SLOMŠKOVA NEDELJA

Osrednja slovesnost ob letošnji Slomškovi nedelji bo prihodnjo nedeljo, v nadžupnijski cerkvi v Vuzenici. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri pa somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Letos mineva 180 let, odkar je bl. A. M. Slomšek prišel za nadžupnika in dekana v Vuzenico, kjer je šest let ostal v tej službi. Zgodovinar dr. Franc Kovačič je za Slomškovo obdobje v Vuzenici zapisal: »Naravnost občudovanja vredno je, kaj vse je ustvaril v kratkih letih svojega službovanja v Vuzenici. /…/ Kot nadžupnik je bil v polnem pomenu dober pastir svoji čredi; prizadeval si je po nauku sv. Pavla postati vsem vse.« Prav tako je pomenljivo Slomškovo pisateljevanje in izdajanje knjig v tem njegovem življenjskem obdobju. Prvo odmevno delo, ki ga je Slomšek pripravil v Vuzenici, je bogoslužni priročnik »Mnemosynon slavicum«. Knjiga je zamišljena kot priročnik duhovniku pri podeljevanju zakramentov in pri raznih drugih opravilih. Prav v Vuzenici pa je Slomšek izdal tudi svoje najbolj znano delo Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Dr. Franc Kovačic ta Slomškov učbenik označi za »zlato knjižico«, čemur lahko glede na večkratne izdaje in razširjenost mirno pritrdimo. Prav s knjigo Blaže in Nežica v nedeljski šoli in s svojimi vzgojnimi spisi se je Slomšek izkazal kot izvrsten vzgojitelj mladine. Zanj je delo z mladimi pomenilo delo za prihodnost Cerkve in naroda. Zato je geslo letošnje Slomškove nedelje: Delo z mladimi – delo za prihodnost. Lepo vabljeni k praznovanju.

 

SREČANJE STERJŠIH, BOLNIH IN INVALIDOV

Župnijska Karitas Sladka Gora vabi v nedeljo 30. septembra na srečanje starejših, bolnih in invalidov. Ob 13.30 uri bo zbiranje in ob 14. uri sveta maša z možnostjo prejema zakramenta bolniškega maziljenja. Po sveti maši pa bo sledilo druženje v župnijski dvorani. Starejši lepo povabljeni. Mlajše pa prosimo, da omogočite prihod starejšim na to srečanje.

 

STREHA NA ŽUPNIJSKEM GOSPODARSKEM POSLOPJU NA SLADKI GORI: Streha na župnijskem gospodarskem poslopju (kjer je župnijska klet) je v zelo slabem stanju in počasi zamaka. Potrebno bo zamenjati kritino in tudi na novo polatati. Ker bi čem več del naredili sami, prosimo za smrekov les za late. Kdor bi želel darovati les, naj to sporoči g. Jankotu Majcen. Že v naprej iskrena hvala za vsako pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu župnijsko cerkev očistijo in krasijo verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.