OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA : Mesec oktober nas še posebej vabi k molitvi rožnega venca. Povabljeni k molitvi rožnega venca vsak dan pred sveto mašo, povabljeni smo tudi, da molimo doma.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Cerkev se še posebej zaveda svojega misijonskega poslanstva. Zato smo ta dan še posebej pozorni do misijonarjev. Ki oznanjajo evangelij v krajih, kjer Cerkev še ni nav­zoča ali še ni samostojna. Na misijonsko nedeljo po slovenskih župnijah poteka tradicionalna misijonska nabirka. Ta se solidarno porazdeli za potrebe oznanjevanja evangelija po vsem svetu, kar vključu­je tudi človeški in kulturni napredek številnih ljud­stev. »Vsaka duhovna ali gmotna revščina je posledica zavračanja Boga,« pravi papež Frančišek v letošnji misijonski poslanici z naslovom Skupaj z mladimi ponesimo evangelij vsem! in vse vernike, zlasti mlade, vabi, da »živimo z veseljem svojo odgovornost za svet«. To ni naloga samo mi­sijonarjev, vsak izmed nas ima svoje poslanstvo in tudi misijonska nedelja je priložnost, da to poslan­stvo uresničimo. V letu 2017 so slovenski katoličani ob misijonski nedelji darovali 248.606,66 evrov, ki so bili v celoti namenjeni delovanju misijonarjev za pomoč ljudem v najrevnejših predelih sveta.

 

STREHA NA ŽUPNIJSKEM GOSPODARSKEM POSLOPJU NA SLADKI GORI: : Streha na župnijskem gospodarskem poslopju (kjer je župnijska klet) je v zelo slabem stanju in počasi zamaka. Potrebno bo zamenjati kritino in tudi na novo polatati. Ker bi čem več del naredili sami, prosimo za smrekov les za late. Kdor bi žele darovati les, naj to sporoči g. Jankotu Majcen ali g. Janezu Škrablinu. Že v naprej hvala za vsako pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu župnijsko cerkev očistijo in krasijo verniki iz Sladke Gore in Pečice.