OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas še posebej vabi k molitvi rožnega venca. Povabljeni k molitvi rožnega venca vsak dan pred sveto mašo, povabljeni smo tudi, da molimo doma.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIHAELU

V nedeljo bomo pri sv. Mihaelu, ob 10.30 obhajali zahvalno nedeljo.  Zato bo to nedeljo sveta maša v župnijski cerkvi ob 8.30; v Lembergu to nedeljo ne bo svete maše.

 

VEROUK : V tem tednu je reden verouk.

 

PRESTAVITEV URE

Iz sobote na nedeljo bomo prestavili urine kazalce za eno uro nazaj.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Ob prazniku Vseh svetih in vernih duš se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič. Dar, ki ga boste namenili ob tem je namenjen za načtovana obnovitvena dela.

 

SLOVESNOST SVETE BIRME IN SVETEGA OBHAJILA: V župniji bo slovesnost svete birme v nedeljo, 5. maja 2019, ob 10.30 uri in slovesnost prvega svetega obhajila v nedeljo 19. maja 2019, ob 10.30 uri.

 

STREHA NA ŽUPNIJSKEM GOSPODARSKEM POSLOPJU NA SLADKI GORI

Streha na župnijskem gospodarskem poslopju (kjer je župnijska klet) je v zelo slabem stanju in počasi zamaka. Potrebno bo zamenjati kritino in tudi na novo polatati. Ker bi čem več del naredili sami, prosimo za smrekov les za late. Kdor bi žele darovati les, naj to sporoči g. Jankotu Majcen ali g. Janezu Škrablinu. Že v naprej hvala za vsako pomoč. Prav tako se bo zamenjeal del kritine na cerkvi sv. Miklavža v Lembergu.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu župnijsko cerkev očistijo in krasijo verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.