DAR JESENI – OZIMNICA

Župnijska Karitas Sladka Gora zbira ozimnico in poljske pridelke za ljudi v stiski. Prijazno prosimo, če viške pridelkov na zahvalne nedelje prinesete pred oltar. Z njimi boste pomagali družinam, starejšim in posameznikom, ki si jih bodisi nimajo možnosti pripraviti, ali pa so jim opešale telesne moči. Prinesene darove bomo v adventnem času razdelili med socialno šibke. Hvaležni bomo za vsak vaš dar; sodelavci ŽK Sladka Gora

 

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so Marijanski koledar (2,50€), Pratika (5,90€) in listni koledar (0,70€).

STREHA NA ŽUPNIJSKEM GOSPODARSKEM POSLOPJU NA SLADKI GORI

Streha na župnijskem gospodarskem poslopju (kjer je župnijska klet) je v zelo slabem stanju in počasi zamaka. Potrebno bo zamenjati kritino in tudi na novo polatati. Ker bi čem več del naredili sami, prosimo za smrekov les za late. Kdor bi žele darovati les, naj to sporoči g. Jankotu Majcen ali g. Janezu Škrablinu. Že v naprej hvala za vsako pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu župnijsko cerkev očistijo in krasijo verniki iz Dolge Gore.