ADVENT: Z adventom se pripravljamo na praznik Jezusovega rojstva. Povabljeni, da se v molitvi, obisku svete maše, z dobrimi deli, s sveto spovedjo in še čim odpravimo skupaj skozi advent do božiča.

 

POTOVANJE MARIJINE PODOBE

Podoba Sladkogorske Matere Božje roma po domovih in družinah naše župnije. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše med sosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov. Kdor želi sprejeti podobo Sladkogorske Matere Božje, naj sporoči članom Župnijskega pastoralnega sveta. Kot vidite je veliko dni še prostih.

9.12.2018, nedelja Srečko in Danica Medved Dolga Gora
10.12.2018 Darko in Sonja Kadenšek Dolga Gora
11.12.2018 Stanko in Mateja Kamplet Polžanska Gorca
12.12.2018    
13.12.2018 Marjan Kadenšek Beli Potok
14.12.2018    
15.12.2018 Jure Fišer Pijovci
16.12.2018, nedelja    
17.12.2018    
18.12.2018    
19.12.2018    
20.12.2018    
21.12.2018 družina Gunzek Nova vas
22.12.2018 družina Vipotnk Polžanska vas
23.12.2018, nedelja    

 

VEROUK: V petek imajo verouečenci 7, 8. in 9. razreda verouk.

 

VERSKI TISK V LETU 2019: Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: DRUŽINA: 104€ , OGNJIŠČE: 33,50€, MISIJONSKA OBZORJA: 10€, PRIJATELJ: 11€

 

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.

 

KARITASOVA NEDELJA

Preteklo nedeljo je bila nedelja Karitas. Ob tej priložnosti smo za delovanje Karitas zbrali 471,30€. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu župnijsko cerkev očistijo in krasijo verniki iz Nove vasi in Pijovc.