ADVENTNA SVETA SPOVED

V nedeljo povabljeni k sv. spovedi pred vsako sveto mašo v Lembergu in na Sladki Gori.

POTOVANJE MARIJINE PODOBE

Podoba Sladkogorske Matere Božje roma po domovih in družinah naše župnije. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše med sosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov. Kdor želi sprejeti podobo Sladkogorske Matere Božje, naj sporoči članom Župnijskega pastoralnega sveta. Kot vidite je veliko dni še prostih.

 

16.12.2018, nedelja    
17.12.2018    
18.12.2018    
19.12.2018 Marija in Jože Gajšek Mestinje
20.12.2018 Irena Rupnik Mestinje
21.12.2018 družina Guznek Nova vas
22.12.2018 družina Vipotnik Polžanska vas
23.12.2018, nedelja    

 

NAŠI RAJNI

Umrla je Veronika Leben iz Polžanske Gorce. Dan in ura pogreba bosta objavljena kasneje. Na željo svojcev namesto cvetja in sveč darujte za svete maše in za porebe župnije. Spomnimo se rajne v molitvi.

 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

Prihodnjo nedeljo bodo skavti iz Slovenskih Konjic med nas prinesli plamen luči, ki je bil prižgan v votlini Jezusovega rojstva v Betlehemu.

 

VEROUK:

V tednu, ki je pred nami je reden verouk za vse veroučence.

 

VERSKI TISK V LETU 2019: Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 104€, OGNJIŠČE: 33,50€

MISIJONSKA OBZORJA: 10€  – PRIJATELJ: 11€

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za dar za sladkogorski list.

 

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.

 

KOLEDAR ZA ŽUPNIJSKO CERKEV V ŠMARJU

Na voljo so tudi posebni koledarji, na katerem so župnijske cerkve naše dekanije. Prostovoljni dar zanje je namenjen za obnovo župnijske cerkve v Šmarju.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu župnijsko cerkev očistijo in krasijo verniki iz Dolge Gore.

Povabljene vsi k pomoči pri postavitvi jaslic in okrasja v župnijski cerkvi.