ZAHVALA OB ŠMRJETNI NEDELJI IN ZLATI MAŠI

Preteklo nedeljo smo v župniji obhajali šmarjetno nedeljo in zlato mašo našega gospoda Janeza. Vsem, ki ste pomagali k temu lepemu slavju se lepo zahvaljujemo. Hvala našim pevcem in gospodu zborovodju, hvala sodelavkam župnijske Karitas, hvala članom ŽPS in ključarjem, hvala vsem, ki ste pokosili travo in uredili okolico cerkve, ter cerkev samo, hvala vsem, ki ste postavili oltarje za evharistično procesijo, hvala gospodinjam za vse dobrote. Bog povrni vsem, ki kakor koli pomagate, da so naša slavja vedno lepa.

 

ZAHVALA OB POČITNIŠKIM ORATORIJEM

V preteklem tednu smo imeli počitniški oratorij. 40 otrok in 17 animatorjev se je ob junaku Petru Klepcu navduševalo za pomoč vsakemu človeku. Hvala mladim in vsem, ki ste nam pomagali.

 

PRVI ČETRTEK,1. avgust:Četrtek je prvi v mesecu, vabljeni k molitvi in sveti maši za duhovne poklice. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVI PETEK, 2. avgust

Petek je prvi v mesecu, vabljeni k molitvi pred Najsvetejše in sveti maši.

 

PRVA NEDELJA, 4. avgust: Nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za načrtovana obnovitvena dela. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

17. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek

29.7.2013

sv. Marta

Lazarjeva sestra

8.00 za † po namenu
Torek

30.7.2013

sv. Peter Krizolog,škof 8.00 Lemberg:

po namenu

Sreda

31.7.2013

sv. Ignacij Lojolskiust. Jez.    
Četrtek

1.8.2013

sv. Alfonz Ligvorij, škof

prvi četrtek

17.30

18.00

molitev za duhovne poklice

za † Bojana Koštomaj

Petek

2.8.2013

sv. Evzebij

škof

prvi petek

7.30

8.00

češčenje Najsvetejšega

za † Alojza in Marijo Podkrižnik, sorodnike

Sobota

3.8.2013

sv. Martin

menih

8.00 za † Katarino Vreže
Nedelja

4.8.2013

18. NEDELJA MED LETOM

sv. Janez Vianney

duhovnik

8.30

 

 

 

 

10.30

 

Lemberg:

za † Brankota Sever

za † tri Ludvike, Ivana in Marijo Sodin, dva Jožefa in Urško Orač, Franca Smodej

Sladka Gora:

za † Franca Doblšek (obl)

 

PERSONALNE SPREMEMBE V NAŠIH ŽUPNIJAH: Po dveh letih kaplanovanja v naših treh župnijah odhaja kaplan Lovro Slejko. Zahvaljujemo se mu za njegovo duhovniško delo med nami. Hkrati mu želimo, naj Bog blagoslavlja in podpira njegovo delo v prihodnje. K nam pa prihaja za duhovnega pomočnika in vodaj prepedevtičnega letnika za bodoče bogoslovce dr. Janez Kozinc, ki je že bil pri nas kot kaplan. Izrekamo mu dobrodošlico, da bi se dobro počutil med nami in pomagal pri pastoralnemu življenju v vseh treh župnijah.

 

ROMARSKA SHODA NA SLADKI GORI, 12. IN 13. AVGUST

Povabljeni v ponedeljek zvečer, 12. avgusta, ob 20. uri, na romarski shod na Sladko Goro. Po sveti maši bo tako imenovani vrtec s procesijo z lučkami, ki ga zaključimo v župnijskem vrtu.

V torek, 13. avgusta, bo ob 10. uri romarska sv. maša. Ob koncu svete maše bo blagoslov zelišč in sveč, ter družabno druženje pred cerkvijo.

Naprošeni za dobrote kruha in peciva, da bomo lahko po romarski sveti maši nadaljevali naše druženje pred cerkvijo ob domači kapljici in vašimi dobrotami. Naprošeni, da pripravite tudi zelišča za blagoslov. Povabite svoje sorodnike znance in prijatelje. Lepo vabljeni na Sladko Goro.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V prvem tednu avgusta in krasijo cerkev verniki iz Dolge Gore. V drugem tenu avgusta pa verniki iz Sladke Gore in Pečice.